2017-05-15

”För tidigt att dra slutsatser av antalet asylsökande efter att id-kontroller togs bort”

Förra veckan sökte 396 personer asyl i Sverige. Det är 64 fler än veckan innan, men färre än exempelvis första veckan i april då över 470 asylansökningar registrerades.
   – Vi ser en viss ökning, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kopplat till frånvaron av id-kontroller, säger Anders Westerlund på Migrationsverkets omvärldsenhet.

Id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige via Öresund togs bort natten till torsdagen den 4 maj. Förra veckan, vecka 19, var därför den första hela veckan utan id-kontroller denna resväg.

Antalet registrerade asylsökande i Sverige ökade förra veckan med 64 personer jämfört med veckan innan, från 332 till 396. Antalet asylsökningar per vecka har varierat under året och första veckan i april registrerades exempelvis över 470 asylansökningar.

– Vi följer utvecklingen från dag till dag. Vi ser en viss ökning i de totala veckosiffrorna från vecka 18 till 19. Den senaste veckans siffror ligger dock på en liknande nivå som för tidigare veckor under våren. Dessutom har de föregående veckosiffrorna legat jämförelsevis lågt. Det är därför för tidigt att säga om denna ökning är början på en ny trend eller inte, säger Anders Westerlund och fortsätter:

– Vad vi dock kan se är att andelen asylsökande som säger att de tagit sig in i landet via Öresundsbron ökat under de senaste två veckorna från tio till närmare tjugo procent. Även här är det för tidigt för att uttala sig om det är en ökande trend eller inte.

Läs mer här om statistiken över antalet asylsökande förra veckan.