2017-05-19

Mikael Ribbenvik ny generaldirektör för Migrationsverket

Regeringen har utsett Mikael Ribbenvik till ny generaldirektör för Migrationsverket. Han har sedan i höstas varit vikarierande chef för myndigheten.

Mikael Ribbenvik

– Jag ser fram emot att få leda Migrationsverket de kommande åren. Migration är en av de stora frågorna i samhället och det är viktigt att vi kan genomföra vårt uppdrag på ett effektivt och ansvarsfullt sätt i en tid av förändringar inom området, säger Mikael Ribbenvik.

Regeringen kallade på fredagen till presskonferens för att meddela beslutet.

– Jag har stort förtroende för Mikael Ribbenvik och är säker på att han kommer att fortsätta utveckla myndigheten på ett bra sätt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor

Mikael Ribbenvik har lång erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor genom sin mångåriga bakgrund på Migrationsverket. Tidigare har han bland annat varit rättschef och operativ chef vid myndigheten. Han efterträder Anders Danielsson som lämnade Migrationsverket i september 2016 för att bli chef för Svenska Röda Korset. Sedan dess har Mikael Ribbenvik varit vikarierande generaldirektör. Nu tillträder han som ordinarie myndighetschef med ett förordnande på sex år.

– Det som hände 2015 när så många sökte asyl har krävt en enorm insats av alla medarbetare. Det är ett erkännande, inte främst för mig utan för medarbetarna på myndigheten att få det här förtroendet att driva verksamheten och utvecklingen av myndigheten vidare.

Fokus på kortare väntetider

Effekterna av flyktingsituationen 2015 präglar fortfarande verksamheten och fokus i år ligger på att ge besked åt alla asylsökande som väntar så att väntetiderna kan kortas.

– Samtidigt kan vi inte bara fokusera på asylprövningen utan ska också hantera den övriga migrationen. Människor som vill komma till Sverige för att arbeta eller förenas med anhöriga får idag ofta vänta alltför länge på beslut. Därför ska vi lägga stor kraft på att få bort köerna så att vi kan möta kraven på god service och snabb handläggning, säger Mikael Ribbenvik.

En myndighet i förändring

Till förutsättningarna hör att Migrationsverket är i en fas där myndigheten efter en period av stark expansion behöver gå ner i dimensionering. Det innebär bland annat att asylboenden stängs och att myndighetens närvaro i olika delar av landet minskar.

– De förändringar som sker nu och de närmaste åren till följd av att antalet asylsökande har minskat måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till alla berörda. Det handlar om medarbetare, sökande och andra aktörer, till exempel kommunerna.

Migrationsverket införde 2015 en ny regionaliserad organisation, en omorganisation som nyligen utvärderats av Statskontoret.

– Det är en gedigen och väl utförd utvärdering som jag kommer att ta med mig som underlag i uppgiften att ytterligare utveckla Migrationsverkets förmåga att svara mot högt ställda krav på effektivitet och kvalitet, säger Mikael Ribbenvik.

Se regeringens pressträff här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta

Mikael Ribbenvik är 49 år. Han var närmast före utnämningen vikarierande generaldirektör för Migrationsverket, en tjänst som han haft sedan den 20 september 2016.

Han har en jur. kand-examen (Master of Laws, LLM) från Lunds Universitet och har 18 års erfarenhet av human rights- och migrationsfrågor.

Under åren 2008 till 2013 tjänstgjorde han som rättschef på myndigheten med ansvar för den interna praxisbildningen.

Åren 2013 -2016 tjänstgjorde han som operativ chef och ställföreträdande generaldirektör med ansvar för myndighetens kärnverksamhet.

Han började på Migrationsverket 1999 och har haft en rad befattningar på olika nivåer i myndigheten.

Mikael Ribbenvik är Sveriges styrelseledamot i EU:s asylmyndighet EASO.