2017-05-24

Migrationsverket förberett inför nya gymnasielagen

Den 1 juni träder ny lagstiftning i kraft som kan ge vissa personer uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasiet.
– Lagen är komplicerad, men Migrationsverket är redo att börja fatta beslut i berörda ärenden, säger Anna Lindblad, expert vid Migrationsverkets rättsavdelning.

Migrationsverket arbetar intensivt med att förbereda sin verksamhet och ta fram information om tillämpningen av den nya lagstiftningen.

Samtidigt får Migrationsverket många frågor från sökande, massmedier, kommuner, frivilligorganisationer och andra intressenter om den nya lagen och hur den ska tillämpas.

För att omfattas av bestämmelserna måste flera krav vara uppfyllda. Bland annat måste man ha ansökt om asyl i Sverige, vara i åldern 17–25 år och studera på gymnasienivå. Ytterligare villkor måste vara uppfyllda.

– Det kan vara svårt att förstå om man omfattas av lagen eller inte. Vi arbetar för fullt med att ta fram information, säger Anna Lindblad.

Osäkert hur många som berörs

Eftersom lagstiftningen är komplicerad och prövningen görs i flera steg uppstår också osäkerhet kring hur många individer som berörs av den.

– Vi kan därför ännu inte med säkerhet säga hur många som kommer att omfattas av lagstiftningen. Det finns ingen samlad statistik om hur många personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd som studerar på gymnasiet. Därför kan vi inte bedöma hur många som kommer att ha rätt till dessa tillstånd, säger Anna Lindblad.

Hur handläggningstiderna kommer att påverkas av den nya lagen är svårt att säga.

– Men även om bestämmelserna är komplexa ser vi inte att prövningen i enskilda ärenden kommer att vara särskilt komplicerad förutsatt att den som studerar på gymnasiet har lämnat in sin individuella studieplan, säger Anna Lindblad.

Mer komplett stöd

En prioriterad fråga är hur Migrationsverket ska hantera ärenden där den sökande har fått avslag på sin asylansökan och ärendet inte längre går att överklaga, men där personen ännu inte återvänt till sitt hemland.

– Det rör sig om en mindre grupp personer vars ärenden befinner sig i denna fas och som samtidigt kan omfattas av den nya lagen, säger Anna Lindblad.

Migrationsverket arbetar också med att ta fram en mer heltäckande rättsligt stöd för ärenden som berörs av den nya lagstiftningen. Det arbetet beräknas vara klart i augusti.

– Det är inte ovanligt att Migrationsverket måste börja tillämpa ny lagstiftning innan den rättsliga styrningen är komplett, säger Anna Lindblad.