2017-06-06

Britter söker svenskt medborgarskap

Fler personer ansöker om svenskt medborgarskap och att allt fler britter gör slag i saken är en tydlig trend. Det framgår av Migrationsverkets statistik fram till nationaldagen.

Totala antalet ansökningar om svenskt medborgarskap fortsätter att öka i samma takt som de senaste åren. 64 000 ansökningar kom in förra året. I år till och med maj har det kommit in 29 000. Verkets prognos till regeringen är 77 000 för hela året.

I det sammanhanget utmärker sig Storbritannien som en intressant trend. 2015 lämnade endast 511 britter in ansökningar om svenskt medborgarskap. Förra året mer än tredubblades antalet till 1 600 ansökningar.

Redan nu under våren har 959 ansökningar kommit in till Migrationsverkets medborgarskapsenhet. Med den takten kan det bli fler i år än året innan, om britternas intresse för att bli svenska medborgare håller i sig året ut. Det finns ännu ingen enskild faktor som kan förklara uppgången.

Ökat successivt

Väntetiden för att få ett beslut om medborgarskap har ökat successivt. För normala ärenden är numera handläggningstiden omkring ett och ett halvt år. Omkring 25 procent av ansökningarna är kompletta och beslutsklara, och för dem kan beslutet gå betydligt snabbare, mellan en månad till fem månader. Det gäller både för positiva och negativa beslut.

Somalier och syrier

Från och med 2016 kommer den största gruppen nya svenska medborgare från Somalia, en fördubbling jämfört med året innan. Därefter kommer syrier, de var 2016 tre gånger fler än året innan.

Just somalier måste vänta länge på sitt medborgarskap. De ska ha bott i Sverige åtta år istället för fem år som är det normala. Det beror på att somaliska handlingar inte uppfyller de svenska säkerhetskraven.

Genom anmälan

Barn och ungdomar kan i många fall bli svenska medborgare på ett enklare sätt ­– genom anmälan. 2016 gjordes en tredjedel av ansökningarna genom anmälan, även där var somalierna den största gruppen. Andelen barn bland dem som söker medborgarskap är därmed stor. Så ser trenden ut att bli även i år.

Minderåriga barn kan omfattas av förälders ansökan och får då inget eget ärende utan står med som bipersoner. Den förälder som söker medborgarskap kan söka för sitt barn samtidigt. Om föräldern får bifall kan också barnet ges bifall om förutsättningarna är uppfyllda. Om föräldern får avslag fattas inget enskilt beslut för barnet.


Vanligaste ursprungsland bland dem som sökte svenskt medborgarskap 2016

  1. Somalia
  2. Syrien
  3. Statslösa
  4. Irak
  5. Afghanistan

Vanligaste ursprungsland bland dem som sökte svenskt medborgarskap 2015

  1. Irak
  2. Somalia
  3. Statslösa
  4. Thailand
  5. Polen
 

Ansökningar medborgarskap
Totalt 

Genom anmälan

2012

39 007

2 403

2013

37 163

2 840

2014

41 601

3 668

2015

48 311

8 816

2016

63 966

20 063

 

Robert Whelan – ny svensk medborgare

Här berättar Robert Whelan själv om bakgrunden till att han blev svensk medborgare.

Robert Whelan

”Jag flyttade till Sverige 2010 men jag kommer ursprungligen från Scarborough, den vindpinade kusten i nordöstra Storbritannien. Min fru är från Malmö, så sedan vi bott i England under många år kändes det rättvist att flytta till Sverige. Vi gifte oss i Svenska kyrkan i Köpenhamn, så man kan säga att jag stegvis flyttade mig närmare Sverige.

Jag har varit yrkesmilitär i den brittiska armén i 13 år. Först i infanteriet och senare, som officer, fick jag möjlighet att rikta in mig på kommunikation. Jag har tjänstgjort i Storbritannien, Tyskland, Belize i Mellanamerika, Frankrike, Belgien, Kanada och Cypern. Jag har även varit vakt vid det kungliga palatset i London och det var ett privilegium att få delta i den årliga födelsedagsparaden för drottningen.

Jag lämnade armén 1995 och har sedan dess mest jobbat inom försäljningsyrket. Nu jobbar jag inom ett svenskt online-reklamföretag, som bland annat arbetade med Barrack Obamas valkampanj.

Kontorsmiljön där jag jobbar nu är extremt tillåtande och vi hittar ofta en anledning att fira. Exempelvis har vi gästat Blå hallen i Stockholms stadshus, där Nobelmiddagen hålls, när vår VD var finalist i Årets företagare i Sverige 2016. Det var en höjdpunkt.

Att bli svensk medborgare var en viktig markering för mig. Med en dotter som var svensk medborgare ville jag själv bli en svensk medborgare, det kändes rätt. Solidaritet i handling!

Min dotter har verkligen blomstrat i skolan i Sverige och har också en mängd aktiviteter som hon tycker om som dans, att spela instrument och fäktning. Jag tycker att det svenska skolsystemet är beundransvärt som riktar in sig på att alla elever ska fortsätta till högre utbildning

Jag tycker även om de traditionella högtiderna i Sverige, särskilt jul och midsommar och även kräftfesten i augusti! Jag gillar svenskar generellt och de verkar vara ganska influerande av britter och det engelska språket vilket gör att jag för det mesta kan prata engelska även om jag vill förbättra min svenska.

Jag har rest runt i Sverige lite, även till Lappland, och jag gillar det varierande landskapet i landet. Jag kittlas av tanken på att om du kunde sätta ett gångjärn vid Sveriges sydligaste spets så kommer norra änden att nå Rom! Sammantaget känner jag mig privilegierad som har fått bli svensk medborgare!

Mitt val av svenskt medborgarskap hade ingenting med brexit att göra. Jag ansökte eftersom min fru är svenska och vårt gemensamma barn har båda nationaliteterna. Det skedde före folkomröstningen och jag har kvar mitt brittiska pass och medborgarskap.

Jag tror att många av de britter, som väljer att skaffa sig svenskt eller annat europeiskt medborgarskap, gör det av nyupptäckta praktiska skäl eller som en ren försiktighetsåtgärd. På så sätt kan de ha kvar en fot i Storbritannien och en i Europa. Det ger dem valmöjligheter inför en osäker framtid.”