2017-06-16

Ny analys av läget i Afghanistan

Migrationsverket har publicerat en ny analys av situationen i Afghanistan, en så kallad lägesanalys. Den bygger bland annat på uppgifter från en utredningsresa som medarbetare från Lifos – center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet*, gjorde i april-maj 2017.

– Som vi tidigare har konstaterat är situationen i Afghanistan allvarlig och läget i landet har försämrats det sista året. Den här lägesanalysen vittnar om en fortsatt successiv försämring av läget i Afghanistan, samtidigt som det finns fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverket fortsätter att noggrant följa utvecklingen i Afghanistan och den här analysen utgör en av flera informationskällor när ett nytt rättsligt ställningstagande tas fram.

– Det är viktigt att komma ihåg att analysen inte är en juridisk bedömning och medför i sig inte någon förändring av gällande rättsliga styrdokument. Vi fortsätter att göra individuella bedömningar i varje enskilt ärende. Många asylsökande som kommer från Afghanistan får idag skydd i Sverige, säger Fredrik Beijer.

Läs Lägesanalys: Afghanistan juni 2017 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om den senaste lägesanalysen om Afghanistan

Vad bygger den här lägesanalysen på för uppgifter?

Analysen bygger bland annat på uppgifter från en utredningsresa som medarbetare från Lifos* gjorde i april-maj 2017 men också till stor del på allmän rapportering från Afghanistan från internationella organisationer, FN-organ och analytiker. Analysen är en del av Migrationsverkets arbete med att kontinuerligt följa och analysera situationen i Afghanistan.

Vad innebär den här lägesanalysen för den sökande?

Lägesanalysen är inte en juridisk bedömning och medför i sig inte någon förändring av gällande rättsliga styrdokument. Den utgör en av flera informationskällor som Migrationsverkets rättschef använder sig av för att bedöma när ett ny rättsligt ställningstagande behöver tas fram.

Vad framkommer då i lägesanalysen?

Sammanfattningsvis vittnar lägesanalysen om en långsam försämring av säkerhetsläget i Afghanistan samtidigt som det alltjämt finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Analysen aktualiserar också en osäker situation framöver där faktorer som till exempel IS fortsatta etablering i landet, USAs och Rysslands agerande, samt nuvarande afghanska regeringens förmåga kan komma att vara avgörande för den framtida utvecklingen.

Visar analysen att säkerhetsläget har blivit värre?

Rapporten påvisar en fortsatt och successiv försämring av situationen i landet.

Innebär detta att fler får stanna?

Rapporten innehåller inga juridiska bedömningar, utan utgör en av flera informationskällor. Det är fortfarande en individuell bedömning som görs i varje enskilt ärende.

Vem har skrivit den?

Rapporten är skriven av Migrationsverkets landanalytiker och syftar till att rapportera och informera kring utvecklingen och läget i Afghanistan. Den innehåller därmed inga rättsliga bedömningar.

Men vad är då egentligen skillnaden mellan en lägesanalys och ett rättsligt ställningstagande?

En lägesanalys från Lifos är en sammanställning av aktuell landinformation och inhämtande av uppgifter, exempelvis från utredningsresor. Ett rättsligt ställningstagande är verkets juridiska bedömning av olika frågor. Det kan till exempel ge vägledning i hur den allmänna situationen i ett land ska bedömas i ärenden om uppehållstillstånd. Ett rättsligt ställningstagande utgör ett stöd för verkets tjänstemän i den juridiska bedömningen av ett ärende.

Det senaste rättsliga ställningstagandet för Afghanistan kom i december 2016 och mycket har hänt i landet sedan dess – när kommer ni att uppdatera det?

Vi kan i dagsläget inte säga när ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan kommer att publiceras. Ett nytt rättsligt ställningstagande tas fram när myndigheten följt en utveckling i ett land under en tid och bedömer att ett nytt juridiskt styrdokument behövs. Migrationsverket fortsätter att noga följa utvecklingen i Afghanistan och gör kontinuerligt bedömningar utifrån det som sker i landet och vad detta innebär för de beslut vi fattar. Detta görs även utan att ett nytt rättsligt ställningstagande publiceras.

*Lifos - center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet 
Lifos är ett expertorgan inom Migrationsverket och agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.