2017-06-19

Överföringen av omplacerade asylsökande från Grekland och Italien är i gång

I mitten av juni började asylsökande som omplacerats från Grekland och Italien att anlända till Sverige. Ursprungligen bestod Sveriges åtagande av 3 727 personer, men från juni till november kommer totalt cirka 3 000 att överföras hit.

Hösten 2015 beslutade EU att medlemsstaterna skulle avlasta Grekland och Italien dit många asylsökande kom. Sveriges andel bestod av 3 766 asylsökande och redan i oktober 2015 tog Sverige emot två mindre grupper eritreaner. Sedan fick Sverige uppskov med att ta emot personer som skulle omplaceras till denna sommar. Läs mer i en tidigare artikel på denna webbplats. Vissa uppgifter har dock förändrats sedan den publicerades.

Antalet personer som ska överföras till Sverige i sommar kommer att bli lägre än planerat. Det beror på att Grekland har meddelat att det inte finns fler asylsökande i landet som uppfyller kraven för att vara med i omplaceringsprogrammet. Alla som finns kvar har accepterats av olika medlemsstater och väntar på att få resa dit.

– Det innebär att de sista asylsökande i Grekland som omfattas av omplaceringsprogrammet kommer att lämna landet under hösten eller vintern 2017. Det är mycket glädjande att olika länder har kunnat avlasta Grekland på detta sätt, säger Louise Weber, som leder Migrationsverkets arbete med det svenska omplaceringsuppdraget.

Från Grekland kommer cirka 1 650 asylsökande att överföras till Sverige i sommar, huvudsakligen syrier. Från Italien kommer Sverige att ta emot främst eritreaner, cirka 1 350 personer.

Sommarens första överföringar

Sommarens första överföring genomfördes den 7 juni. Då flögs 189 asylsökande, varav 22 barn, från Rom till Skavsta. De allra flesta är eritreaner, men några är syrier.

Nästa överföring från Italien kommer att äga rum den 4 juli och de övriga under hösten, fram till början av november. Sammanlagt är åtta överföringar från Italien planerade.

Från Grekland anlände de första omplacerade asylsökande den 13 juni. Gruppen bestod av 255 syrier, varav 95 barn. De landade i Luleå med charterflyg. Totalt ska tio överföringar från Grekland genomföras.

Tre regioner tar emot

Det är tre av Migrationsverkets regioner som står för mottagandet: Mitt, Nord och Öst.

– Regionerna har förberett mottagandet av de omplacerade asylsökande mycket väl. Det innebär att de kommer att få besked i sina asylärenden inom några veckor, säger Louise Weber.

Migrationsverket kommer att pröva de omplacerades skyddsskäl på samma sätt som i övriga asylärenden. Samma lagar och regler tillämpas för dem som för övriga asylsökande. De som får uppehållstillstånd kommer därefter att anvisas till olika kommuner som har två månader på sig att ordna ett boende.

– Även i detta arbete kommer de omplacerade personerna att vara prioriterade. Det beror på att de redan väntat länge i Italien och Grekland på att få bli överförda och att vi haft möjlighet att förbereda deras ankomst, säger Louise Weber.

Mottagande i andra EU-länder

Hittills har andra EU-länder tagit emot sammanlagt 16 477 omplacerade asylsökande från Grekland och Italien. Det är dock fortfarande så att tre länder – Ungern, Polen och Tjeckien – ännu inte har tagit emot en enda omplacerad person.