2017-06-21

Så arbetar Migrationsverket med förlängningar av tidsbegränsade tillstånd

De första tidsbegränsade uppehållstillstånd som Migrationsverket har beviljat enligt den tillfälliga lagen för asylsökande tar slut i augusti. Nu är det viktigt att alla som vill förlänga sina tillstånd hör av sig till verket innan de löper ut, men tidigast tre månader i förväg.

I juli 2016 infördes den tillfälliga lag som medför att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. Den som bedöms vara flykting får uppehållstillstånd i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

De första av dessa tidsbegränsade uppehållstillstånd tar slut i augusti 2017 och den som vill stanna i Sverige efter att tillståndet tar slut måste ansöka om förlängning innan dess.

De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få tillstånd i ytterligare två år. De som inte behöver skydd och inte har några andra skäl för tillstånd ska återvända hem.

Andra skäl för att stanna i Sverige kan till exempel vara arbete eller studier, men det är också möjligt att få uppehållstillstånd som anhörig till en partner som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Anställda eller egna företagare som kan försörja sig själva kan få permanent uppehållstillstånd.

Personer mellan 17 och 24 år som studerar på gymnasiet kan i vissa fall få tillstånd att slutföra sina studier.

Anhöriga som kommit till Sverige som anhöriga till skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ansöka om förlängning tillsammans med sin familjemedlem.

Ansökan om förlängning måste lämnas in personligen innan det tidigare tillståndet har gått ut. Tio av Migrationsverkets kontor tar emot ansökningar och gör en kortare intervju i samband med det. Se länken här nedan.

Mer information finns under följande länkar:

Läs mer om förlängning av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov

Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

Läs mer om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för dig som är mellan 17 och 24 år gammal

Läs mer om vad som krävs för att du ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en partner i Sverige

Läs var du kan lämna in din ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på Hitta till oss

Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

Samlingssida under rubriken Om Migrationsverket med länkar till ny information