2017-07-03

Fortsatt lågt antal som sökte asyl
i Sverige det senaste halvåret

Det är ett fortsatt lågt inflöde av asylsökande till Sverige med omkring 220-350 nysökande i veckan under 2017. Det lägre antalet nysökande har varit relativt stabilt sedan mars 2016 då överenskommelsen mellan EU och Turkiet slöts.

– Det är en av flera orsaker till att färre asylsökande kommer till Sverige. Gränskontrollerna på västra Balkan, i Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige och tillfälliga lagen spelar också stor roll, säger Cecilia Tuvesson, på omvärldsenheten.

Georgien och Ukraina viseringsfria

Id-kontrollerna avskaffades den 4 maj i år och både Georgien och Ukraina har blivit viseringsfria länder mot EU – men ingen av dessa händelser har lett till fler asylsökande i Sverige.

– Vi trodde att vi kanske skulle få se en ökning av framför allt ensamkommande barn då id-kontrollerna upphörde, men så har inte skett. Dessutom ska man komma ihåg att både id-kontrollerna kan återinföras och viseringsfriheten dras tillbaka om antalet asylsökande skulle öka kraftigt.

Från Libyen till Italien

Fortfarande kommer många människor via den centrala medelhavsrutten från Libyen till Italien. De flesta som anländer till Italien kommer från Västafrika – men även från Bangladesh och Pakistan.

– Migranter från dessa länder söker sig normalt inte till Sverige för att söka asyl. Därför påverkar utvecklingen på rutten Migrationsverket ganska lite än så länge, säger Cecilia Tuvesson.

Migrationspolitiken är restriktiv i stora delar av Europa. Men gränskontrollerna i Österrike, Tyskland, Danmark, Norge och Sverige kommer enligt förslag från EU-kommissionen att fasas ut i november. Dock kommer gränskontrollerna på västra Balkan att finnas kvar.