2017-07-26

Prognos: Fortsatt stabil utveckling av antalet asylsökande till Sverige

Antalet asylsökande som når Sverige fortsätter på en stabil nivå. Hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl, vilket är något lägre än tidigare antaganden. Samtidigt fortsätter arbetet med att avgöra gamla asylärenden in på nästa år.

Sedan våren 2016 har antalet asylsökande som når Sverige legat på ungefär samma nivå. Under 2016 sökte 29 000 personer asyl i Sverige, och hittills i år har drygt 13 000 personer sökt asyl. Det är färre än tidigare beräknat, både totalt och för ensamkommande barn. Denna utveckling beräknas hålla i sig under året, och Migrationsverket planerar nu för cirka 28 000 asylsökande i år.

– Trots att många människor från främst Afrika tar sig till Italien just nu, ser inte Migrationsverket en utveckling där dessa grupper tar sig till Sverige. En restriktiv hållning, med gränskontroller och andra åtgärder i Europa, gör också att en stor ökning av asylsökande till Sverige inte är trolig, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Avskaffandet av id-kontroller har inte haft någon betydande effekt på migrationen till Sverige, och ingen större ökning av asylsökande har skett under sommaren. Migrationsverket bedömer att överenskommelsen mellan Turkiet och EU håller, och att det är en viktig faktor för den framtida utvecklingen. I händelse av att avtalet faller, finns i den här prognosen ett beredskapsscenario på 38 000 asylsökande till Sverige.

Migrationsverket anpassar verksamheten

Det stora antalet asylsökande 2015 och i början av 2016 gjorde att Migrationsverket kraftigt behövde utöka sin verksamhet för att hantera arbetet. Nu när utvecklingen av antalet asylsökande ligger på en stadig nivå förbereder myndigheten en anpassning av verksamheten till de nya förhållandena. Samtidigt ska Migrationsverket också avgöra de ärenden som fortfarande väntar på beslut, både i asylärenden och i arbetsmarknads- och anknytningsärenden. Att minska på resurserna och samtidigt behålla en hög beslutstakt blir en utmaning under det kommande året.

Ensamkommande barn som väntat länge beräknas få beslut i år

Trots att Migrationsverket avgjorde ett historiskt stort antal asylärenden under 2016 finns fortfarande ärenden kvar att hantera från tidigare år. Myndigheten beräknar nu att i princip alla ensamkommande barn som sökt asyl 2015 och 2016 ska få beslut under 2017. Arbetet med att avgöra gamla asylärenden fortsätter dock in på 2018.

– Vi hanterar nu ärenden från främst Irak och Afghanistan, och de kräver mer utredning än exempelvis ärenden från Syrien. Samtidigt har vi också expanderat kraftigt, vilket är en utmaning i alla organisationer, och vi har också behövt anpassa arbetet efter en rad nya lagar under en relativt kort tid, säger Fredrik Bengtsson.

Mot slutet av 2018 beräknas väntetiderna för både asyl- och tillståndsärenden ligga på lägre nivåer.

Verksamhets- och utgiftsprognos juli 2017PDF.