2017-08-02

Ny möjlighet att söka projektstöd från AMIF

Nu finns det nya EU-medel att ansöka om för de organisationer som vill bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik med fokus på asyl, integration eller återvändande. Målgruppen är medborgare utanför EU, så kallade tredjelandsmedborgare.

Stödet kan sökas från AMIF, Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden. Fonden förvaltas av Migrationsverket på uppdrag av regeringen.
I potten för höstens utlysning ligger omkring 300 miljoner kronor. Organisationer med spännande och intressanta projektidéer, som får sin ansökan beviljade, kan få medfinansiering med 75 procent. Fondmedlen delas ut till de flesta typer av organisationer, allt från myndigheter till föreningar.
Vårens medel på 25 miljoner kronor gick till Clowner utan Gränser, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset.

Läs mer om höstens utlysning från AMIF och utlysningsvillkoren