2017-08-10

Generaldirektören har svarat demonstranterna

GD Mikael Ribbenvik skickade på onsdagen ett mejlsvar till de protesterande asylsökande ungdomar, som från början samlats på Mynttorget i Stockholm. I svaret lyfter GD fram att han tidigare under sommaren har haft samtal med företrädare för ungdomarna och att Migrationsverket kontinuerligt följer utvecklingen i Afghanistan.

Sedan en tid tillbaka har ett hundratal asylsökande ungdomar samlats i Stockholm för att protestera mot utvisningar till Afghanistan. En företrädare för ungdomarna skickade den 6 augusti, genom föreningen Ung i Sverige, ett mejl till Mikael Ribbenvik där de kräver att utvisningarna till Afghanistan stoppas.

I sitt svar skriver GD att han har förståelse för att frågan berör och det är stor skillnad på att vara ung i Sverige och ung i Afghanistan.

”Men asylrätten tar inte om hand den typen av skillnader utan är avsedd att ge människor skydd utifrån de kriterier som finns i vår lagstiftning”, skriver GD.

Han skriver vidare att Migrationsverket följer utvecklingen i Afghanistan, och att bedömningen hittills är att konflikten inte nått en nivå där den drabbar alla i hela landet, vilket är den nivå som krävs för att alla som kommer från Afghanistan har rätt att stanna i Sverige.

Läs brevsvaret till Ung i SverigePDF