2017-09-04

Allt fler fall av misstänkt människohandel

Antalet fall av misstänkt människohandel fortsätter att öka. Det visar Migrationsverkets statistik från första halvåret 2017.

De senaste åren har trenden varit tydlig. Migrationsverket upptäcker misstänkt människohandel i allt fler ärenden. Första halvåret i år rapporterades 231 fall, att jämföras med 163 samma period i fjol. 46 av de 231 fallen hittills i år handlar om minderåriga. Verket hittar misstänkta fall i såväl asyl-, arbetstillstånds- som i anknytningsärenden. Migrationsverket polisanmäler i princip alltid misstänkt människohandel.*

– Ökningen har pågått under flera år. En viktig orsak är att verkets förmåga att hitta misstänkta fall har blivit bättre, säger Kajsa Törnqvist Netz, Migrationsverkets samordnare i arbetet mot människohandel.

Myndigheten har satsat på utbildning, bättre verktyg och förfinade metoder för att upptäcka misstänkta fall.

– Medvetandegraden hos våra handläggare har helt klart ökat på senare år, säger hon.

Kajsa Törnqvist Netz menar att även det stora antalet asylsökande 2015 till viss del ännu kan förklara ökningen, då Migrationsverket fortfarande i dag utreder ärenden från hösten 2015.

Kubaner ny grupp

En grupp som Kajsa Törnqvist Netz inte sett tidigare i dessa sammanhang är asylsökande från Kuba. 98 kubaner sökte asyl i Sverige under perioden 1 januari 2016 till och med 30 juni 2017. Kubaner utgör därmed en liten grupp av alla asylsökande i Sverige, men Migrationsverket noterar samtidigt en ökning första halvåret av antalet asylsökande från Kuba.

– Bland kubanerna har vi identifierat en relativt stor andel misstänkta offer för människohandel. Det handlar om både kvinnor och män och vi misstänker att det handlar om sexuell exploatering eller otillbörligt utnyttjande som arbetskraft.

Migrationsverket har haft en särskild kontakt med Polismyndigheten med anledning av de kubanska ärendena.

– Vi behöver räta ut en del frågetecken när det gäller dessa fall. Bland annat behöver vi klarlägga hur personerna tagit sig in i Schengenområdet, då endast ett fåtal av de asylsökande från Kuba har haft en giltig Schengenvisering när de sökt asyl i Sverige, säger Kajsa Törnqvist Netz.

* Undantaget om det misstänkta brottet har skett för mycket länge sedan och den sökande inte har någon information om var det har skett eller hur det gick till. I dessa fall lämnas tips till polisen som underrättelseinformation.

Fakta:

Första halvåret 2017

231 misstänkta fall totalt, varav 46 minderåriga 

Sexuella ändamål: 118

Tvångsarbete eller otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden: 64

Tiggeri: 13

Krigstjänst: 4

Andra ändamål: 26

Oklart ändamål: 19

Antalet misstänkta fall, tidigare helår

2016: 341, varav 91 minderåriga

2015: 195, varav 66 minderåriga

2014: 111, varav 13 minderåriga