2017-09-06

Demonstranter i Finland har sökt asyl i Sverige

I tisdags gick ett femtiotal demonstranter i Finland över gränsen till Haparanda och sökte asyl i Sverige. Migrationsverket i Boden har nu påbörjat handläggningen av de här personernas ansökningar.

Ett femtiotal demonstranter gick under tisdagen över gränsen till Haparanda och sökte asyl eftersom de ville protestera mot Finlands asylpolitik. Demonstranternas asylansökningar i Sverige handläggs just nu på Migrationsverket i Boden.

– De personer som kom igår över finska gränsen har under natten inkvarterats på ett av Migrationsverkets boenden. Idag, onsdag, har vi börjat registrera deras asylansökningar, säger Jan Thorneus, kanslichef.

Enligt asylrätten är Sverige skyldigt att ta emot en asylansökan för någon som befinner sig i Sverige och vill söka asyl. Om en person dessförinnan sökt asyl i ett annat land i Europa, är Dublinförordningen tillämplig och vanligtvis innebär detta att det första asyllandet blir ansvarigt för asylansökan. I vissa fall kan Sverige ändå bli ansvarigt land. Det kan då handla om personer som beviljats visering av svenska myndigheter eller har uppehållstillstånd eller släktingar i Sverige.

Jan Thorneus konstaterar att det inte går att säga på förhand hur varje enskild ansökan från de finska asylsökarna kommer bedömas, men säger att ärendena mest troligt kommer prövas enligt Dublinförordningen.

– När man söker asyl i Europa registreras sökandes fingeravtryck i den gemensamma databasen Eurodac, detta görs för att kunna kontrollera om personen sökt asyl i något annat land tidigare och görs även i dessa fall. Om vi bedömer att Finland är ansvariga att pröva om en person är i behov av skydd så kommer vi be de finska myndigheterna att återta personen, vilket i normalfallet innebär att personen får ett beslut om överföring till Finland, säger Jan Thorneus och tillägger att hanteringen av Dublinärenden mot Finland oftast går snabbt.

Frågor och svar

Hur kommer det sig att Migrationsverket inte avvisar dessa personer direkt vid gränsen?

Svar: Det är gränspolisen som ansvarar för Sveriges gränser och personer som vill ta sig in i Sverige. Väl i Sverige har man enligt asylrätten rätt att söka asyl. Därefter gör Migrationsverket en bedömning om det är Sverige eller något annat land i Europa, exempelvis Finland, som ska pröva om personen är i behov av skydd.

Hur lång tid kommer det att ta innan Migrationsverket har avgjort om Sverige eller ett annat land i Europa ska pröva ärendena?

Svar: Handläggningstiden i Dublinärenden kan ta olika lång tid beroende på den enskilde individens agerande och om ärendet överklagas. Det beror även på hur snabbt Migrationsverket kan få svar från en annan medlemsstat i Europa. Hur lång tid en person som ska överföras till ett annat land är i Sverige totalt sett beror alltså både på individen och kontakten med utländska myndigheter. Generellt brukar hanteringen av Dublinärenden mot Finland oftast går snabbt.

Varför ordnar Migrationsverket boende och transport åt de här personerna?

Svar: Den som söker asyl har enligt lagstiftningen rätt till boende och ekonomisk stöd. För att underlätta vår handläggning ordnar vi i vissa fall transport åt asylsökande, det gäller till exempelvis för att ta sig till våra utredningar eller som i det här fallet till våra boenden.