2017-09-12

Så fortsätter Migrationsverket avvecklingen av boendeplatser under 2018

Då allt färre söker asyl i Sverige fortsätter Migrationsverket successivt att minska antalet boendeplatser under 2018. Nu har fem regioner fått i uppdrag att planera för uppsägning av cirka 13 700 platser i lägenheter och 2 100 platser i kollektiva boenden.

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer trenden med allt färre asylsökande att hålla i sig och därför måste antalet boendeplatser fortsätta att anpassas till detta.

Sedan 2016 avvecklar Migrationsverket de tillfälliga boenden som upphandlats under de senaste åren. Det arbetet pågår fortfarande. Under 2018 kommer Migrationsverket även avveckla egendrivna kollektiva boenden där de sökande inte har möjlighet till matlagning. Parallellt med detta startar nu Migrationsverket planeringen för att säga upp lägenheter under 2018.

Fem av myndighetens regioner kommer att avveckla totalt cirka 13 700 boendeplatser i lägenheter, med ungefär fyra personer i varje boende och cirka 2 100 platser i kollektiva boenden. Förutsättningen är att behovet av boendeplatser för asylsökande fortsätter att minska. Avvecklingen gäller inte i region Stockholm eftersom Migrationsverket inte har några lägenheter där.

– Vi måste anpassa vårt boendesystem till dagens situation och vår prognos för att undvika att stå med tomma platser säger Kenneth Karlsson, chef för Migrationsverkets boendesektion.

Detta medför att asylsökande kan komma att behöva byta boende under tiden de väntar på sitt asylbeslut. Inför en flytt försöker Migrationsverket i den mån det går att ta hänsyn till de sökandes ärende, skolgång och individuella behov.

Planerad avveckling i Migrationsverkets regioner


December 2017

 

December 2018
Platser i lägenheter

Platser i kollektivt boende

Platser i lägenheter

Platser i kollektivt boende

Total minskning

Nord

 9 700

2 700

 5 600

2 200

 – 4 600

Mitt

 7 400

   750

 4 200

   150

  – 3 800

Öst

 3 800

   430

 2 200

     60

  – 1 970

Väst

 5 000

1 850

 2 900

1 850

  – 2 100

Syd

 6 800

   720

 4 100

     90

  – 3 330

Totalt

32 700

6 470

19 000

4 370

 – 15 800