2017-09-19

Fördjupat samarbete för att upptäcka säkerhetshot

Migrationsverket fördjupar samarbetet med Säkerhetspolisen. Nya rutiner ska leda till snabbare informationsutbyte mellan myndigheterna.

Sommaren 2015 skrev Migrationsverket och Säkerhetspolisen under en avsiktsförklaring om att intensifiera sitt samarbete för att upptäcka potentiella säkerhetshot i migrationen till Sverige. För att möta en orolig omvärld med flera terroristattacker i Europa de senaste åren blir samverkan mellan myndigheter allt viktigare. Genom ett ökat samarbete mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen möts potentiella säkerhetshot mer effektivt.

– Sedan tidigare har Migrationsverket ett gott samarbete med Säkerhetspolisen. Vi har de senaste åren tagit fram tydlig vägledning för utredning och särskilt utbildade specialister för så kallade säkerhetsärenden. Nu går vi vidare och utvecklar vårt samarbete för att bli ännu mer effektiva, säger Oskar Ekblad, sektionschef särskilda insatser, Migrationsverket.

Det senaste resultatet av samarbetet är nya rutiner för informationsdelning. Enligt en instruktion från regeringen tidigare i år ska Migrationsverket dela information med Säkerhetspolisen på ett mer effektivt och omfattande sätt. Sedan i somras får därför Säkerhetspolisen automatiskt information i alla nya ärenden om uppehållstillstånd som inkommer till Migrationsverket. Det rör ansökningar som gäller asyl, arbete, studier, anknytning och besök, och även förlängningsansökningar omfattas av rutinen. Säkerhetspolisen granskar ärendet när det kommer in, och avgör sedan om Migrationsverket kan gå vidare och fatta beslut i ärendet eller om det finns säkerhetsaspekter i ärendet som behöver utredas.

– Den automatiska informationsöverföringen som vi nu infört kompletterar det arbete vi redan gör på det här området. När vi nu delar information så fort den kommer in till Migrationsverket skapar vi bättre förutsättningar för att upptäcka säkerhetshot tidigare i migrationsprocessen, säger Oskar Ekblad.

De nya rutinerna har skapats i enlighet med regeringens instruktion till Migrationsverket att bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism. Det fördjupade samarbetet mellan myndigheterna har gett resultat de senaste åren. Under 2014 skickade Migrationsverket ett hundratal formella remisser till Säkerhetspolisen i ärenden som gällde uppehållstillstånd. Motsvarande siffra för 2015 var 461. För 2016 steg den till cirka 740. Till och med halvårsskiftet 2017 hade omkring 450 ärenden om uppehållstillstånd sänts till Säkerhetspolisen.