2017-10-19

Utredning visar: Felaktig bedömning i uppmärksammat fall

Migrationsverkets genomgång av två afghanska bröders ärenden visar att det fanns brister i utredningarna. Det ledde till felaktiga slutsatser och fel beslut.
− Vi följer upp direkt med interna åtgärder, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket har gått igenom ärendena för två afghanska bröder som sökte asyl 2015. De fick sina beslut i augusti i år. Ärendena uppmärksammades efter att en av bröderna begick självmord.

Nu visar genomgången att det förekom brister i båda ärendena. Omständigheterna har inte utretts tillräckligt: viss landinformation saknas, och bedömningen av tillförlitligheten i det som anförts av de sökande i asylutredningen är otydlig.

− Vår genomgång visar att bristerna i utredningen medförde att Migrationsverket fattade felaktiga beslut, säger Fredrik Bengtsson.

Äldre broderns ärende hann inte prövas i domstol

En av bristerna i utredningarna är att den äldre brodern bedömdes kunna utgöra nätverk till den yngre minderåriga brodern vid ett gemensamt återvändande till Afghanistan. Det är en bedömning som hade kunnat prövas på nytt i domstol.

− Vi anser att det är fel att han bedömdes vara nätverket för den yngre brodern och domstolen hade kunnat rätta till det, men nu hann inte ärendet prövas på nytt vilket är olyckligt, säger Fredrik Bengtsson. Rättssäkerheten bygger på att våra beslut kan och ska överprövas, men utan tvekan har vi ett ansvar och vi följer vi upp med omedelbara åtgärder.

Till följd av det som framkommit i ärendegenomgången kommer ytterligare rättsligt stöd tas fram för bedömningen av vad som är ett tillräckligt nätverk i Afghanistan för den som återvänder. 

Den yngre broderns ärende överklagades och omprövades omgående av Migrationsverket, då han inte längre hade ett nätverk i form av den äldre brodern, vilket hade krävts vid ett återvändande. Han beviljades uppehållstillstånd.

Fakta

Vad är en ärendegenomgång?

Migrationsverket går igenom ett ärende för att kontrollera om det har utretts och i övrigt handlagts på ett korrekt sätt. Det innebär inte att Migrationsverket tar upp ärendet till prövning på nytt.

Varför har det gjorts en ärendegenomgång?

För att undersöka om Migrationsverket har handlagt ärendet på rätt sätt, gjort en relevant utredning i ärendet och om beslutet vilar på en korrekt bedömning av den utredning som har gjorts. Ärende­genomgången ska även ta reda på om någon åtgärd behöver vidtas.

Hur har ärendegenomgången gjorts?
Migrationsverkets rättsavdelning har gått igenom ärendena, vilket innebär att man gjort en rättslig analys av: protokoll från den muntliga utredningen, besluten inklusive landinformation, bevis­värdering, framåtsyftande bedömning, samt synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.