2017-10-23

Nästan alla får bifall i förlängningsärenden

Migrationsverkets arbete med förlängningar av tidsbegränsade tillstånd är nu i full gång. Av dem som fått sina ärenden prövade i sak* har nästan alla fått bifall.

Den tillfälliga lagen infördes 20 juli förra året. Den medförde bland annat att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. De som bedöms vara flyktingar får uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

Flera skäl för att få förlängt uppehållstillstånd

De första tidsbegränsade uppehållstillstånden gick ut den 20 augusti. De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få tillfälliga tillstånd i ytterligare två år.

Andra skäl för att få stanna i Sverige kan till exempel vara försörjning eller studier, men det är också möjligt att få uppehållstillstånd som anhörig till en person i Sverige.

Anställda eller egna företagare som kan försörja sig själva kan få permanent uppehållstillstånd. Dessutom kan personer i åldern 17-24 år som studerar på gymnasium i vissa fall få tillstånd för att slutföra sin studier.

Nästan alla har fått bifall

Om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska man ansöka om förlängning senast innan tillståndet går ut och tidigast tre månader i förväg. Hittills har 4 431* fått sina ärenden prövade i sak och 4 424* av dem har fått bifall.

Det finns flera tänkbara orsaker till ett avslag. En kan vara att det funnits ett tillfälligt hinder för en utvisning som inte längre finns. Det kan till exempel handla om att en ung person har hunnit fylla 18 år sedan förra prövningen. Andra orsaker kan vara att den sökande visat sig ha en annan identitet eller utfört grova brott och därför inte har rätt till skydd.

15 permanenta uppehållstillstånd på grund av arbete

Av dem som hittills ansökt om förlängning har 556 personer ansökt om att få permanent uppehållstillstånd eftersom de hävdar att de kan försörja sig genom arbete. Det är dock en rad villkor som måste vara uppfyllda för att tillståndet ska kunna beviljas. De skiljer sig en hel del jämfört med de villkor som gäller för andra personer som söker uppehållstillstånd på grund av arbete.

Anställningen ska vara varaktig, dessutom ska lön och andra villkor motsvara kollektivavtalet och gälla minst två år framåt. Det får inte handla om en anställning som till någon del är subventionerad, till exempel ett nystarts- eller instegsjobb. Dessutom ska arbetsgivaren ha anmält anställningen till Skatteverket innan Migrationsverket fattar sitt beslut.

Migrationsverket har hittills fattat beslut i cirka 200 ärenden, men hittills har endast 15 personer beviljats permanent uppehållstillstånd på den grunden.

– Än så länge är det för tidigt att utvärdera hur svårt det är att få permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Men lagkraven är tydliga. Det kan vara svårt för de sökande att visa att de kommer att ha försörjning under minst två år. Dessutom är de allra flesta anställningar inom etableringsinsatserna subventionerade, vilket gör att de inte kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

* Statistiken omfattar inte ärenden som ska hanteras av en annan EU-stat enligt Dublinförordningen och ärenden där den sökande tagit tillbaka sin ansökan, ansökan blivit avskriven etc. Siffrorna gäller till och med den 22 oktober.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd.   

Se gärna Migrationsverkets film om förlängningsärendenlänk till annan webbplats på Facebook.