2017-11-15

Så klarar kommunerna att ta emot nyanlända för 2017

Kommunerna har hittills i år tagit emot 18 700 personer med uppehållstillstånd som anvisats av Migrationsverket. Nu återstår närmare 5 000 personer som väntar på att bli mottagna innan sista februari.

I år ska totalt 23 600 anvisade personer tas emot i landets kommuner, enligt beslut av regeringen. I dagsläget är det 4 850* personer som väntar på att bli mottagna och drygt 1 500* personer som har anvisats till en kommun för mer än två månader sedan.

Vi kan se att många av landets kommuner har klarat att ta emot nyanlända. Samtidigt är flera kommuner försenade med sitt mottagande, men jämför vi med samma period förra året så har det fungerat bättre i år - fler har tagits emot i tid, säger Magnus Rodin, regionchef på Migrationsverket.

Inga undantag enligt lagen

Två månader är den tidsgräns som bosättningslagen anger för kommunen att ta emot en person som de har anvisats. Hur många personer som varje kommun ska ta emot för 2017 beslutades av länsstyrelserna redan förra hösten.

I dag är 64 av landets kommuner klara med sitt mottagande för 2017, men samtidigt har tio kommuner femtio nyanlända eller fler som har väntat längre än två månader på att blir mottagna.

Under hösten har Migrationsverket haft en särskild dialog med ett antal kommuner som fortfarande har många sena anvisningar.

Vi är medvetna om att det här är stora utmaningar för kommunerna, men vi har varit tydliga från början. Det är kommunernas ansvar att ta emot de nyanlända, det finns inga undantag. Bakom varje siffra finns en verklig person som ska integreras i det svenska samhället, säger Magnus Rodin.

* Detta är siffror som uppdateras dagligen.

Siffor (20171114)

Länstal: 23 600 

Mottagna: 18 750

Kvar att ta emot (för länstal 2017): 4 850

Pågående (anvisade men ej mottagna): 4 480

Antal kommuner som är helt klara för 2017: 64

Antal kommuner som har 50 eller fler sena anvisningar: 10

 

Kommuner som har 50 eller fler sena anvisningar, det vill säga ej mottagna inom två månader (20171114)

Täby, 115. Kungsbacka, 109. Lund, 103. Tyresö, 89. Jönköping, 87. Malmö, 74. Borås, 68. Växjö, 55. Härryda, 54. Staffanstorp, 50.


Här kan du ta del av anvisningar enligt 2017 års kommuntal.Excel
På Länsstyrelselsernas hemsida kan du ta del av aktuella läns- och kommuntal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om bosättningslagen

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016.Den säger att kommunerna är skyldiga att ta emot anvisade personer som har fått uppehållstillstånd och är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Antalet styrs av de läns- och kommuntal som beslutas av regeringen respektive länsstyrelserna och som anges i bosättningslagens förordningar. Datum för mottagande är som längst två månader efter beslutet om anvisning. För 2016 års anvisningar förlängdes tidsfristen till fyra månader. Det finns inga sanktioner för de kommuner som inte tar emot dem som anvisats.

Migrationsverkets uppdrag
1 januari 2017 tog Migrationsverket över hela uppdraget att anvisa nyanlända till landets 290 kommuner. Uppdraget låg tidigare hos Arbetsförmedlingen. Efter att länsstyrelserna har fastställt kommuntalet tar lagen ingen hänsyn till bostadssituationen i kommunen och erbjuder ingen möjlighet att neka eller skjuta på en anvisning. Personerna ska tas emot för bosättning senast det datum som Migrationsverket anger i beslutet om anvisning för varje enskilt ärende.

Fakta

Kommunerna har ansvar för att ta emot och ordna bostäder för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Migrationsverket har ansvar för att ordna boende och ge ersättning till asylsökande medan de väntar på beslut i sina asylärenden.   

Migrationsverket följer bosättningslagen när nyanlända skrivs ut från Migrationsverkets boenden efter att tidsfristen går ut. Utskrivningen föregås av samtal med och skriftligt beslut till berörd kommun.


Politikerna har beslutat om bosättningslagen. Syftet är att samtliga kommuner gemensamt ska ta emot nyanlända. Om en kommun säger nej till en anvisad person är det istället en annan kommun som får ha kvar ansvaret för personen.  


För den enskilde som fått uppehållstillstånd är det viktigt att snabbt kunna bosätta sig i en kommun. Först då kan personen komma igång med sin etablering.