2017-11-17

Rättslig kommentar med anledning av händelserna i Zimbabwe

På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.

Enligt en lägesuppdatering som gjorts av Lifos* är bedömningen att de senaste händelserna i landet har medfört en politisk instabilitet och osäkerhet om den fortsatta utvecklingen.

- Med anledning av säkerhetssituationen i Zimbabwe och svårigheterna att bedöma den fortsatta händelseutvecklingen är det i nuläget svårt att göra framåtsyftande riskbedömningar. Vi har därför beslutat att stoppa beslut och verkställighet till landet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Verkets beslut, som fattades den 17 november 2017, gäller tills vidare och gäller personer från Zimbabwe som fått beslut om avvisning eller utvisning som slutgiltigt fastställts. Asylärenden där beslut ännu inte fattats skjuts också upp tills vidare.

Hittills i år har en handfull personer från Zimbabwe sökt asyl i Sverige, förra året var det 20 personer.

Migrationsverket fortsätter att noggrant följa utvecklingen i landet.


*Lifos - center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet 
Lifos är ett expertorgan inom Migrationsverket och agerar opartiskt och proaktivt för att bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. Lifos samlar in, analyserar och upprätthåller kunskap om länder och regioner från vilka människor söker sig till Sverige, till stöd för prövningen.

Frågor och svar om den rättsliga kommentaren

1. Varför har Migrationsverket beslutat att stoppa beslut i asylärenden och verkställighetsresorna för personer som kommer från Zimbabwe?
På grund av den senaste händelseutvecklingen i landet som har medfört en politisk instabilitet och osäkerhet om den fortsatta utvecklingen.

2. Hur länge gäller beslutet?
Beslutet gäller tills vidare. Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen i landet.

3. Finns några grupper som är särskilt utsatta med anledning av händelserna i landet?
Det är för tidigt att svara på.

4. Är det vanligt att man fattar den här typen av beslut?
Nej, men det händer. Till exempel fattades ett liknande beslut efter kuppförsöket i Turkiet sommaren 2016. Migrationsverket gör detta när situationen i ett land förändras kraftigt, exempelvis till följd av en kraftigt försämrad säkerhetssituation eller en statskupp, och vi behöver invänta mer information. Då kan myndigheten tillfälligt stoppa verkställigheten av avvisnings- och utvisningsbeslut som har fått lagakraft.