2017-12-01

Lagändring 1 december gällande återkallelse av arbetstillstånd

Den 1 december träder en lagändring i kraft som rör återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd.

Lagändringen innebär att Migrationsverket kan avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren själv rättat till brister i anställningsvillkoren, som annars skulle leda till att tillståndet återkallas.

Ett villkor är att arbetsgivaren själv ska ha rättat till bristen, det vill säga varit aktiv och agerat innan Migrationsverket upptäckt och påpekat bristen.

Läs mer om lagändringen här.