2017-12-07

Beslut fattat om minskning inom mottagningen och asylprövningen

Migrationsverket har nu fattat beslut i enlighet med de tidigare presenterade förslagen om minskning av mottagningsverksamheten och asylprövningen.

Den fortsatta verksamhetsplaneringen inom Migrationsverkets regioner och berörda avdelningar utgår ifrån detta beslut.

Läs mer i tidigare nyheter där förslagen presenterades:

Förslag om minskning av mottagningsverksamheten

Neddragningar inom asylprövningen 2018