2017-12-11

Förberedelser i gång för utökad flyktingkvot 2018

Nästa år ökar den svenska flyktingkvoten från 3 400 till 5 000 platser.
– För att klara den utmaningen är vi i gång med förberedelserna inför 2018. Vi har förberett uttagningen av 1 500 personer som kan resa hit strax efter årsskiftet, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Varje år får Migrationsverket i uppdrag att fylla platserna i årets flyktingkvot. Alla överföringarna ska vara klara före årsskiftet.

– För att vi ska kunna fylla 5 000 platser är det viktigt att vara ute i god tid. Det krävs att det kommer 400-500 personer till Sverige varje månad för att överföringar och mottagande ska fungera bra, säger Oskar Ekblad.

Snabb ökning av flyktingkvoten

2017 års flyktingkvot med 3 400 platser är den största sedan Balkankrigen på 90-talet. 2016 och många år innan dess omfattade kvoten 1 800–1 900 platser. Riksdagen fattade det formella beslutet om att 2018 års flyktingkvot ska omfatta 5 000 personer när den behandlade budgetpropositionen. I början av nästa år ska Migrationsverkets generaldirektör som vanligt besluta om fördelningen av det totala antalet platserna.

Migrationsverket började arbeta med 2018 års flyktingkvot redan i somras. Då förankrades ett förslag om att fördela de 1 500 platserna på motsvarande sätt som i 2017 års flyktingkvot. Efter positiva besked från UNHCR, FN:s flyktingorgan, och Justitiedepartementet beslutade Migrationsverkets generaldirektör att förberedelserna kunde starta. I nästa steg fick myndigheten förslag från UNHCR på 1 500 personer i behov av internationellt skydd.

Fokus på personer som flytt från Syrien

När det gäller de 1 500 personer som tas ut under hösten eller i början av januari ligger fokus på personer som flytt från Syrien, 900 platser. Dessutom har 616 platser avsatts för kongoleser, etiopier, eritreaner och personer av andra nationaliteter.

Syrierna tas ut på plats av utsända delegationer i Libanon och i Turkiet. De övriga får sina ärenden prövade med hjälp av skriftliga underlag, dossierer, från UNHCR.

UNHCR välkomnar utvidgad kvot

Enligt Oskar Ekblad ser UNHCR mycket positivt på Sveriges beslut att utvidga flyktingkvoten.

– Det är särskilt välkommet nu när det är oklart hur många kvotflyktingar EU-länderna och USA kommer att ta emot framöver.

Han betonar att arbetet med de 1 500 kvotflyktingarna inte påverkar Migrationsverkets ansträngningar för att ge ett stort antal asylsökande beslut i sina ärenden före årsskiftet. Beslut i kvotflyktingarnas asylärenden fattas antingen av ett särskilt prövnings­team i Malmö eller av de utsända delegationerna.

Läs mer om Sveriges flyktingkvot på en annan webbsida.