2017-12-13

Dom i MiÖD om arbetstillstånd

Migrationsöverdomstolen, MiÖD, avgjorde på onsdagen två ärenden som rör arbetstillstånd.

Frågorna domstolen prövade var i det första ärendet om Migrationsverket kan bevilja en ansökan om förlängt arbetstillstånd när en person haft en lön som under en del av tillståndsperioden varit högre än försörjningskravet men samtidigt lägre än vad som regleras i kollektivavtal. Det andra ärendet berörde frågan om anställningsvillkoren kan anses ha varit sämre än vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Migrationsöverdomstolens beslut är vägledande för Migrationsverkets bedömningar.

– Migrationsverket välkomnar Migrationsöverdomstolens beslut i denna fråga, och vi kommer nu att analysera domen. Först därefter kan vi säga vilka praktiska konsekvenser den får för våra bedömningar framöver, säger rättschef Fredrik Beijer.