2018-01-01

Migrationsverket har nått målen för 2017

Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken.
– Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Det har gått två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Nu är det dags att göra bokslut för Migrationsverkets arbete sedan dess. Det visar att myndigheten har fattat beslut i 200 000 asylärenden under två år.

I den prognos som Migrationsverket lämnade till regeringen i oktober angav verket att målet för årets asylprövning var totalt 80 000 beslut. Det målet har asylprövningen i princip klarat, se faktarutan i slutet av artikeln. Av dem som fick beslut i sina asylärenden beviljades 56 procent bifall.

– Att vi har avgjort så pass många asylärenden är viktigt eftersom det innebär att många sökande som väntat länge har fått besked i sina ärenden, säger Mikael Ribbenvik.

Många ensamkommande barn har fått beslut

Myndigheten siktade på att ge 17 000 sökande som registrerades som ensamkommande barn när de sökte asyl 2015 eller 2016 beslut i sina ärenden före nyår. Dessa ärenden har varit prioriterade och Migrationsverket lyckades ge drygt 18 000 sökande i den kategorin beslut under 2017.

– Nu återstår 2 600 öppna ärenden från ensamkommande under 18 år. Att vi inte avgjort dem beror i de flesta fall antingen på att vi väntat på medicinska åldersbedömningar från Rättsmedicinalverket eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen, säger Mikael Ribbenvik.

Trendbrott för tillståndsärenden

I handläggningen av anknytningsärenden har det skett ett trendbrott. Sedan i mars minskar antalet öppna ansökningar för första gången på flera år. Totalt sett har tillståndsenheterna lyckats fatta flest beslut någonsin, 85 000 anknytningsärenden, och minska de öppna anknytningsärenden från 74 000 till 54 000. Samma utveckling gäller handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete. Här har beslutsfattandet också slagit rekord, 68 000 ärenden, och de öppna ärendena minskat från drygt 30 000 till cirka 20 000.

När det gäller studerandetillstånd är det viktigaste målet att alla som ska börja studera i Sverige får uppehållstillstånd före terminsstarten. Det har varit ett problem tidigare, men det klarade Migrationsverket denna höst.

Färre asylsökande 2017

Totalt sökte 25 666 personer asyl i Sverige under 2017, vilket är 3 273 färre än föregående år. De vanligaste nationaliteterna var syrier, irakier och eritreaner.

1 336 av de asylsökande var ensamkommande barn, en minskning med 39 procent jämfört med året innan. De flesta av dem kom från Marocko, Afghanistan och Somalia.

­­– Sammantaget är årets resultat väldigt gott, särskilt i ljuset av de personalminskningar som vi aviserade under hösten. Jag är mycket imponerad av att verkets medarbetare trots detta har kunnat visa professionalitet och fokuserat på att nå målen för vår verksamhet, säger Mikael Ribbenvik.

 

Fakta om Migrationsverkets största ärendeslag 2017

Typ av ärende

Oktoberprognos – mål

Antal beslut

Måluppfyllelse*

Arbete

  67 000

  67 983

101,1 %

Asyl

  80 000

  78 925

  98,7 %

Anknytning

  87 000

  84 757

  97,4 %

Studier

  25 700

  24 634

  95,9 %

Medborgarskap

  64 000

  65 361

102,1 %

Totalt

323 700

321 660

  99,4 %

* Jämfört med prognosen till regeringen i oktober 2017.