2018-01-11

Fler georgier söker asyl i Sverige

Antalet asylsökande från Georgien har ökat sedan landet blev viseringsfritt gentemot Schengen-länderna i mars 2017. Ökningen har varit särskilt tydlig under senhösten och georgier utgör just nu den näst största gruppen asylsökande i Sverige.

Migrationsverket har följt utvecklingen och bedömer att antalet asylsökande från Georgien kommer att fortsätta ligga på relativt höga nivåer den närmaste tiden.

De senaste tre veckorna* har 147 georgier sökt asyl i Sverige, vilket är cirka dubbelt så många som antalet irakiska asylsökande samma period. Förutom Sverige har även Tyskland, Schweiz och Österrike rapporterat om en ökning vad gäller georgier.

Ökningen ses som en följd av viseringsfriheten i kombination med arbetsmöjligheter i Sverige och en sämre ekonomisk situation i Georgien.

– Viseringsfriheten innebär att georgier nu kan resa in och vistas i 90 dagar i Schengenområdet. De uppgifter vi har tyder på att georgier ofta kommer till Sverige för att arbeta, säger Kristoffer Eriksson, analytiker på omvärldsenheten.

Bedömningen är att en stor andel av georgierna söker asyl för att på det sättet kunna förlänga sin vistelse i Sverige.

En klar majoritet av asylansökningarna från georgier anses av Migrationsverket vara ärenden med hög avslagsprocent, och handläggs därför i så kallade snabbspår, som har kortare handläggningstid. Ansökan avgörs utifrån de individuella omständigheterna i varje ärende. Av de georgiska asylärenden som avgjordes under 2017 beviljades ingen asyl i Sverige i första instans.

* Veckorna 51, 52 och 1.

Veckostatistik om asylsökande hittar du här.