2018-01-17

Förenklad prognos: Små skillnader från oktoberprognosen

Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.

I den senaste prognosen som kom i oktober 2017 bedömde Migrationsverket att myndigheten skulle avgöra totalt cirka 80 000 asylärenden under 2017. Nu står det klart att Migrationsverket fattat beslut i 78 900 asylärenden, vilket innebär att skillnaden blev marginell (1 procent). Det är även marginella skillnader när det gäller hur många ärenden som väntar på beslut i början av 2018 samt för antalet beslut i tillstånds- och medborgarskapsärenden.

– Det är bra att så många har fått sitt beslut. Vi vet att många har väntat länge på besked. Att avgöra de återstående ärendena så snabbt som möjligt i början av 2018 är högsta prioritet inom asylprövningen, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

När det gäller ensamkommande barn var målet att alla som sökte 2015 och 2016 skulle få beslut under 2017. De flesta, drygt 18 000, har fått beslut. Idag väntar cirka 2 500 minderåriga, fortfarande på beslut. Att Migrationsverket inte avgjort dem beror i många fall på att vi väntar på medicinska åldersbedömningar eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen. Utöver gruppen minderåriga väntar ungefär 1300 personer, som kom innan 2017 och som fyllt 18 år eller bedömts vara vuxna, på beslut.

Avgjorda ärenden 2017 jämfört med föregående prognos (25 oktober 2017)

Typ av ärende

Oktoberprognos – mål

Antal beslut

Måluppfyllelse*

Arbete

  67 000

  67 983

101 %

Asyl

  80 000

  78 925

  99 %

Anknytning

  87 000

  84 757

  97 %

Studier

  25 700

  24 634

  96 %

Medborgarskap

  64 000

  65 361

102 %

Totalt

323 700

321 660

  99 %

* Jämfört med prognosen till regeringen i oktober 2017.

En stor och snabb omställning

Det har gått drygt två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Sedan dess har Migrationsverket fattat beslut i cirka 200 000 asylärenden. Under 2017 har mottagningssystemet minskat från cirka 123 000 inskrivna vid årets början till 76 600 vid årets slut.

– Det stora antalet asylsökande som kom under 2015 och i början av 2016 ställde krav på en snabb expansion av verksamheten. Nu när färre söker asyl är kravet att en lika snabb avveckling måste ske, vilket innebär att myndigheten måste genomföra omfattande personalneddragningar på kort tid under året, säger Per Ek.

Inriktningen är att asylprövningen minskar under 2018 från cirka 2400 till cirka 900 medarbetare och mottagningen från cirka 1900 till 900 medarbetare.

Första större prognosen kommer i februari

Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2018-2022 vid fem tillfällen under året. Prognoserna lämnas till regeringskansliet i februari, maj, juli och november. Den januariprognos som idag lämnas till regeringen är förenklad jämfört med övriga prognoser under året, och den avgränsas till ekonomiska konsekvenser för anslagen inom vissa utgiftsområden. Nästa prognos som innehåller omvärldsdelen och våra bedömningar framåt lämnas den 16 februari.