2018-01-17

Tomtförfrågan om nytt förvar i norra Sverige

Migrationsverket har regeringens uppdrag att utöka antalet förvarsplatser i bland annat norra Sverige. Därför skickar verket, genom byggkonsultföretaget Sweco, nu ut en förfrågan till tre kommuner om tomtmark för ett nytt förvar med ett 40-tal platser. De tre kommunerna är Luleå, Umeå och Östersund.

Behovet av förvarsplatser har ökat och väntas fortsätta att öka framöver. Dels orsakas det av att fler personer får utvisnings- eller avvisningsbeslut, som en följd av antalet asylsökande som kom 2015. Dels har Polisen utökat de inre utlänningskontrollerna.

Migrationsverket har därför regeringens uppdrag att öka antalet förvarsplatser. Ambitionen är att öka dagens 357 platser med cirka ytterligare 150 platser. I uppdraget specificerar regeringen att Migrationsverket ska förlägga förvarsplatser även i norra Sverige. Det nordligaste förvaret i dag finns i Gävle.

Sammanvägning av behov

Genom byggkonsultföretaget Sweco skickar Migrationsverket därför nu ut en förfrågan, om det finns tillgänglig och lämplig tomtmark i tre kommuner.

– Vi har valt dessa tre kommuner utifrån en sammanvägning av Polisens, Kriminalvårdens och Migrationsverkets behov. Eftersom det är Polisen som står för en majoritet av alla förvarsplaceringar väger deras behov tungt, säger Torbjörn Nyberg, chef för Migrationsverkets förvarsavdelning.

Kravet är att det nya förvaret ligger nära en flygplats med goda förbindelser, samt har goda övriga kommunikationsförutsättningar. Förvaret ska placeras så att onödiga transporter för Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården minimeras. Övriga krav är att tomten är lämplig för byggnation av ett förvar som rymmer ett 40-tal platser.

Marknadsundersökning

Enligt Torbjörn Nyberg är tomtförfrågan ett sätt för Migrationsverket att göra en marknadsundersökning på respektive ort.

Kan även andra kommuner än de tre nu utpekade anmäla intresse om att tillhandahålla lämplig tomtmark?

– Skulle det vara så att vi inte hittar lämplig tomtmark i de tre kommunerna, kan även andra kommuner bli aktuella. Men det är viktigt att den tomt som väljs når upp till den standard och de krav som finns för att vi ska kunna etablera en förvarsverksamhet och bedriva en effektiv transportverksamhet, säger Torbjörn Nyberg.

60 till 80 medarbetare

Valet av tomtmark görs utifrån vilken tomt som har bästa förutsättningar för en förvarsverksamhet bland de intresseanmälningar som kommer in till Migrationsverket. Sista datum för intresseanmälan är 31 januari.

Det nya förvaret planeras bli cirka 3 000 – 3 500 kvadratmeter stort. Antal medarbetare beräknas till mellan 60 och 80.

Läs mer om förvarsverksamheten här.

Fakta

  • Migrationsverkets 357 förvarsplatser är i dag fördelade på fem orter; Åstorp, Kållered, Flen, Märsta och Gävle. Ambitionen är ytterligare cirka 150 platser i landet, varav alltså ett 40-tal i norra Sverige.
  • Förvaren i Märsta och Flen utökar antalet platser under 2018.
  • Ett nytt tillfälligt förvar öppnas i Ljungbyhed under 2018.
  • Migrationsverkets förvarsverksamhet bedrivs dygnet runt. Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar.