2018-01-31

Särskild genomgång av läget i Afghanistan

Migrationsverket har tidigare i veckan haft en särskild genomgång av säkerhetsläget i Afghanistan, med anledning av de senaste attackerna i landet. I nuläget görs inga ändringar i den juridiska bedömningen av ärenden från Afghanistan, men säkerhetsläget följs mycket noggrant.

– Som det ser ut nu så måste man ha respekt för att det finns en förståelig oro att åka till landet. Men det behöver inte innebära att vi har ett juridiskt läge som sätter stopp för alla utvisningar, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Efter genomgången där bland annat landanalytiker med särskilt fokus på Afghanistan deltog, har Migrationsverket skrivit en rättslig kommentar för att klargöra den rättsliga bedömningen av säkerhetsläget efter de senaste veckornas händelser. I den konstateras bland annat att åtminstone tre av de fyra senaste attackerna med största sannolikhet haft utländska medborgare, organisationer eller regimens militära styrkor som mål. Migrationsverket gör därmed fortsatt bedömningen att civila afghaner kan återvända till landet, och att individuella bedömningar behöver göras i varje ärende.

– Vi ser att våldet har trappats upp i bland annat Kabul de senaste två veckorna. Vi kommer fortsätta att följa utvecklingen mycket noggrant och har möjlighet att vidta åtgärder väldigt snabbt om situationen förändras drastiskt, säger Fredrik Beijer.

Läs den rättsliga kommentaren.PDF