2018-02-02

Fortsatt mycket allvarligt säkerhetsläge i Syrien

I en ny rättslig kommentar konstaterar Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer att säkerhetsläget i Syrien fortsatt är mycket allvarligt.
– Vi bedömer att alla syrier fortfarande har skyddsbehov och vi följer utvecklingen noggrant. Senare i år planerar vi att göra en omfattande översyn av vår praxis som gäller sökande från Syrien, säger han

Bakgrunden till den nya rättsliga kommentaren är ny landinformation från Lifos, Migrationsverkets center för landinformation och landanalys.

– Vi gör kontinuerliga bedömningar av säkerhetsläget och den nya informationen visar att situationen i Syrien är mycket allvarlig, även om säkerhetsläget varierar mellan provinser och inom provinser. Därför kvarstår bedömningen i vårt rättsliga ställningstagande från november 2015. Den innebär att alla och envar har skyddsbehov om de skulle återvända till Syrien, säger Fredrik Beijer.

Av Lifos rapport framgår det att strider förekommer i de flesta av Syriens provinser. Under 2015-2017 har kriget ändrat karaktär på grund av utökade internationella och regionala militära stödinsatser för att slå ut den så kallade Islamiska staten (IS) och andra jihadistiska rebeller. Utöver Ryssland och den USA-ledda koalitionen genomför Israel, Iran och Turkiet krigshandlingar på syriskt territorium.

– Kriget har blivit alltmer internationaliserat samtidigt som den väpnade ”oppositionen” blivit ännu mer splittrad, säger Fredrik Beijer.

Nyligen inledde Turkiet en offensiv mot kurdiska fästen i Afrin i norra Syrien och i näraliggande områden. Turkiets agerande riskerar att leda till ökade spänningar mellan de regionala och internationella aktörerna, vilket gör säkerhetsläget än mer svårt att överblicka.

– Den här utvecklingen gör att det är svårt att bedöma hur konflikten kommer att utvecklas under 2018. Vi återkommer till den när vi gör vår omfattande översyn senare i år, säger Fredrik Beijer.

Läs mer i den rättsliga kommentaren.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster En rättslig kommentar skiljer från ett rättslig ställningstagande framför allt genom att den handlar om ett mer begränsat ämnesområde.