2018-02-13

Sverige tredje största mottagarlandet av kvotflyktingar

Sedan 2016 har den svenska flyktingkvoten ökat från 1 900 till 5 000 platser. Nu är Sverige det tredje största mottagarlandet. Även i år ligger kvotens fokus på flyktingar från Syrien. Dessutom ska stora grupper tas ut i Östra Afrika och längs den centrala Medelhavsrutten i Nordafrika.

Tält i flyktingläger. @UNHCR/Ivor Picket

@UNHCR/Ivor Picket

Under flera år ökade vidarebosättningen i världen och nådde en historiskt hög nivå 2016 då 126 000 personer överfördes till olika länder. Precis som tidigare år stod då USA, Kanada och Australien för 90 procent av vidarebosättningen.

Förra året minskade den globala vidarebosättningen framför allt på grund av att USA minskade sitt flyktingmottagande. Parallellt med det har Kanada ökat sin vidarebosättning och planerar att vidarebosätta 25 000 personer under 2017 och lika många 2018. Även flera europeiska länder har meddelat att de tänker öka eller fortsätta med vidarebosättning på en hög nivå. Ett exempel är Storbritannien som planerar ta emot 23 000 syrier fram till 2020.

Svensk ökning välkomnas av UNHCR

Sveriges ökning av platser har gjort att Sverige numera är ett av de största mottagarländerna i världen. 2017 kom Sverige på tredje plats när det gäller hur många personer som vi accepterade efter att deras ärenden presenterats av UNHCR – en del av dem kommer dock att resa till Sverige först i år. 2018 bedömer UNHCR att Sverige även kommer att vara det tredje största mottagarlandet totalt sett. Endast USA och Kanada tar emot fler.

– UNHCR, FN:s flyktingorgan, välkomnar att vi fortsätter att utöka den svenska flyktingkvoten. Det är särskilt angeläget nu när fler människor än någonsin – 1,2 miljoner – behöver vidarebosättning i ett annat land, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Den migrationspolitiska uppgörelsen hösten 2015 innehöll bland annat ett beslut om att Sverige stegvis skulle öka antalet kvotflykting till 5 000 under regeringens mandatperiod. Förra året ökade kvoten till 3 400 platser och i år ökar den med ytterligare 1 600 platser. Inte sedan 1994, då Bosnien­kriget pågick, har Sveriges flyktingkvot varit så stor som i år.

Genom den svenska flyktingkvoten kan de mest utsatta och sårbara flyktingarna som befinner sig utanför sitt hemland komma till Sverige på ett ordnat sätt. UNHCR presenterar flyktingar som behöver få skydd i ett tredje land för Migrationsverket. Sedan gör Migrationsverket en bedömning och beslutar vilka som får komma till Sverige. Läs mer om den svenska flyktingkvoten på Migrationsverkets webbplats.

Så fördelas de 5 000 platserna

Fördelningen av årets 5 000 platser följer ett förslag från UNHCR som också har förankrats på Justitiedepartementet. Huvuddelen ska användas för uttagningar av flyktingar i Mellanöstern och Nordafrika som flytt från kriget i Syrien. Många flyktingar kommer också att tas ut i östra Afrika, på Afrikas horn och i Asien, se tabellen. På förslag från UNHCR ska dessutom 900 platser reserveras för akuta och prioriterade ärenden. Vidarebosättning blir nu också en allt viktigare insats för att förhindra att människor riskerar livet i sina försök att korsa Medelhavet för att nå Europa. En del av Sveriges uttagningar i Nordafrika kommer därför att ske längs den centrala Medelhavsrutten.

För att Migrationsverket ska kunna klara att ta ut och överföra 5 000 personer under året startade förberedelserna redan i somras. Under hösten togs 1 500 personer ut som en del av de 5 000 som nämns här nedan. De kommer att resa till Sverige i början av året. 

Kvotflyktingar till Sverige

Uttagningsområden 2018