2018-03-09

Ny analys från RMV påverkar flickors ärenden

Som en följd av Rättsmedicinalverkets (RMV:s) justering av sannolikhetsskalan för medicinska åldersbedömningar som avser flickor, kan Migrationsverket komma att begära kompletterande yttranden i berörda ärenden.

De kompletterande yttrandena kommer att grundas på redan genomförda undersökningar av tand respektive knä. Det kommer alltså inte krävas av personerna att de genomgår de medicinska undersökningarna igen.

Sammanlagt rör det sig om ungefär 200 ärenden där kompletterande utlåtanden kan behövas. Runt hälften av dessa ärenden rör personer som väntar på beslut hos Migrationsverket.

– Deras ärenden har stått still sedan i december och därför är det tillfredsställande att vi nu kan återuppta prövningen så att de kan få besked, säger Fredrik Beijer, rättschef.

Migrationsverket beslutade den 4 december 2017 att stoppa handläggningen i ärenden som rör flickor som genomgått medicinsk åldersbedömning. Orsaken var att RMV undersökte nya studier kring flickors mognad av knäled och därför hade pausat sitt arbete med medicinska åldersbedömningar för denna grupp.

De flickor som berörs av RMV:s justering och där Migrationsverket kan komma att begära in kompletterande yttranden är:

  • personer vars asylärenden handläggs just nu hos Migrationsverket, det vill säga så kallade öppna ärenden,
  • personer som har fått beslut från Migrationsverket och som har överklagat Migrationsverkets beslut och vars ärende ska eller håller på att prövas av domstol,
  • personer som har ett beslut eller en dom som inte längre går att överklaga, så kallade lagakraftvunna beslut eller domar.

I domstolsärenden kommer Migrationsverket att lämna information till domstolen om RMV:s ställningstagande i frågan, och begära komplettering efter ett eventuellt föreläggande från domstolen.

Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare kommer inom kort att få ett nytt handläggningsstöd som beskriver vilka åtgärder som kan bli aktuella i de berörda ärendena.

Rättsmedicinalverkets justering av sannolikhetsskalan föranleder inga förändringar när det gäller utlåtanden för pojkar.

Läs RMV:s pressmeddelande härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om medicinska åldersbedömningar i flickors ärenden