2018-03-15

Ingen anledning att fortsatt stoppa utvisningar till Zimbabwe

Säkerhetsläget i Zimbabwe bedöms ha stabiliserats sedan maktskiftet i november 2017. Därför har Migrationsverket bestämt att inte längre stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar.

Den 17 november 2017 beslutade Migrationsverket att det fanns anledning att inte fatta några avvisnings- eller utvisningsbeslut till Zimbabwe samt att verkställighet inte skulle ske av lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut till landet. Anledningen var att händelseutvecklingen i Zimbabwe medförde en osäkerhet och politisk instabilitet i landet.

Sedan det militärassisterade maktskiftet ägde rum i november 2017 har Migrationsverket noga följt händelseutvecklingen i landet. Situationen bedöms nu åter ha stabiliserats såväl politiskt som säkerhetsmässigt.

Nyval planeras före september 2018, och man har utlovat att valet kommer att hållas under rättvisa och demokratiska former. Inga allvarliga incidenter eller sammandrabbningar mellan militär, polis och civila har noterats.

Det saknas därför numera anledning att avvakta med att fatta avvisnings- eller utvisningsbeslut till Zimbabwe.

Hittills i år och förra året har ett tiotal personer från Zimbabwe sökt asyl i Sverige.

Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen i landet.