Migrationsverket justerar avvecklingsplanen för tillfälliga boenden

Migrationsverket justerar planen att avveckla samtliga tillfälliga boenden före sommaren. Nu senareläggs avvecklingen av 16 av de 24 boenden som återstår.

Migrationsverket har under vintern avvecklat ett stort antal boenden i takt med att antalet inskriva i mottagningssystemet minskat och planen var att avveckla samtliga boenden före sommaren. Orsaken är att färre personer söker asyl vilket leder till ett minskat behov av boenden och ett minskat mottagningssystem.

– Våra medarbetare runt om i landet har gjort en otrolig arbetsinsats, säger Migrationsverkets operativa chef Janne Wallin.

Antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minska från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften bor i Migrationsverkets boenden. Den 14 mars fattade Migrationsverkets operativa chef beslut om att avveckla åtta tillfälliga boenden före sommaren. Resterande 16 boenden kommer att avvecklas löpande efter behov.

Senareläggningen beror dels på att de sökande lämnar boendena i långsammare takt än väntat, dels på att ersättningsboendena inte är tillgängliga i den omfattning som krävs. Ersättningsboendena måste kunna nyttjas fullt ut, vilket kräver anpassningar av exempelvis brandskyddet.

Beredskap för gymnasielagen

Migrationsverket behöver även ha beredskap för att gymnasielagen kan leda till att fler än beräknat behöver bo i Migrationsverkets boenden.

En senare avveckling beror inte på någon ny prognos gällande antalet asylsökande.

Före sommaren kommer åtta boenden med sammanlagt cirka 800 platser i regionerna Nord, Öst och Väst att avvecklas. Resterande boendeplatser, cirka 1350 stycken, i regionerna Nord, Öst, Väst och Syd kommer att avvecklas löpande med två månaders uppsägningstid.

De som bor i boenden som avvecklas kommer att erbjudas nya boenden och hjälp att flytta. De nya boenden som kommer vara aktuella är korridorsboenden eller lägenheter. Familjer ska prioriteras till lägenheter.

– Migrationsverket gör bedömningar från fall till fall och vår ambition är att det nya boendet ska vara så bra som möjligt för de sökande, säger Janne Wallin.

Boenden som avvecklas före den 31 maj:

Boende

Region

Län

Kommun

Belagda platser

 

Åtvidaberg RAM 3

 

 

Öst

 

 

Östergötlands län

 

 

Åtvidabergs kommun

 

 

141

 

 

Silverringen

 

 

Öst

 

 

Östergötlands län

 

 

Norrköpings kommun

 

 

85

 

 

Götaströms värdshus

 

 

Öst

 

 

Jönköpings län

 

 

Vaggeryds kommun

 

 

34

 

 

Ljunga Park

 

 

Öst

 

 

Jönköpings län

 

 

Sävsjö kommun

 

 

102

 

 

Mäshult

 

 

Väst

 

 

Hallands län

 

 

Varbergs kommun

 

 

73

 

 

Mäshult Annexet

 

 

Väst

 

 

Hallands län

 

 

Varberg

 

 

34

 

 

Hotell i Åsarna 2

 

 

Nord

 

 

Jämtlands län

 

 

Bergs kommun

 

 

73

 

 

Cape East RAM 3

 

 

Nord

 

 

Norrbottens län

 

 

Haparanda kommun

 

 

268

 

 

Totalt


 

 

 

 

810

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.