2018-04-12

Unga vuxna afghaner har inte samma rätt till skydd som barn, enligt MiÖD

Migrationsöverdomstolen (MiÖD) slår i en dom fast att unga vuxna afghaner inte har samma rätt till skydd som barn, när omständigheterna i övrigt är liknande.
  – Domen bekräftar den praxis Migrationsverket tillämpar i dag och som baseras på det senaste rättsliga ställningstagandet om Afghanistan, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.

Frågan om unga vuxna afghaners skyddsbehov har varit omdebatterad. Migrationsverket har ansett att afghanska barn, det vill säga personer under 18 år, generellt har ett större behov av skydd gentemot hemlandet än vuxna afghaner, alltså personer över 18 år.

Enligt Migrationsverket är det faktum att mannen är äldre än 18 år av central betydelse för bedömningen av hans skyddsbehov i det aktuella ärendet. Eftersom han är myndig bedöms han ha samma möjligheter som andra vuxna att etablera sig i Afghanistan. Han har i och med sin ålder inget skyddsbehov gentemot de risker han själv anfört.

Enligt MiÖD:s samlade bedömning finns det inget som i det aktuella ärendet talar för att mannens behov av skydd kan bedömas utifrån något annat än att han är över 18 år. MiÖD menar därför att lagens bestämmelser om särskilt skydd av barn därför inte aktuella i ärendet.

Inget individuellt skyddsbehov

Mannen har enligt MiÖD inte kunnat visa att han har ett individuellt skyddsbehov. Säkerhetsläget i hans hemland Afghanistan är samtidigt inte så allvarligt att alla som återvänder dit riskerar att skadas bara av att vistas där, menar MiÖD, och fastställer därför Migrationsverkets beslut om utvisning.

– Vi välkomnar MiÖD:s beslut eftersom domarna i underinstanserna, det vill säga migrationsdomstolarna, inte varit entydiga i tidigare liknande ärenden. MiÖD:s avgörande innebär att en av de mest omdebatterade rättsfrågorna inom migrationsrätten nu är avgjord, säger Fredrik Beijer.

Delar bedömningen av säkerhetsläget

Han noterar att MiÖD i och med domen även delar Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan.

– Det råder en inre väpnad konflikt i stora delar av landet, men variationerna är stora. Läget är inte så allvarligt att alla afghaner som återvänder löper risk att skadas enbart genom att vistas där, säger Fredrik Beijer.

Han understryker att Migrationsverket kommer att fortsätta göra individuella bedömningar i alla afganska asylärenden.

– Även om domen ger vägledning i liknande ärenden, kan vuxna afghaner få skydd i Sverige om de har individuella skyddsskäl gentemot sitt hemland.

Lär domen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om Afghanistan-relaterade frågor hittar du här.