2018-05-02

Handläggningstider – så fungerar det

Hur kan Migrationsverket tala om trendbrott i handläggningstiderna samtidigt som den genomsnittliga handläggningstiden i asylärenden är över 500 dagar? Förklaringen är att några få ärenden drar upp snittet för den stora mängden.

Genom att titta på genomsnittstiden för asylärenden sett till det år ansökan kom in till Migrationsverket, blir det tydligt att handläggningstiderna har sjunkit på senare tid. För ärenden som kom in 2015,
och som fått beslut, var genomsnittstiden 406 dagar. För 2016 var motsvarande siffra 233 dagar.

Av de ärenden som inkom under 2017 har 64 procent fått beslut med en genomsnittlig handläggningstid på 90 dagar. Nu återstår en tredjedel av ärendena från 2017. De kommer naturligtvis att få en längre handläggningstid än 90 dagar, vilket kommer dra upp den genomsnittliga tiden för ärenden som inkom under 2017.

Samtidigt ger en ny snabbare asylprocess redan resultat. De ärenden som gått igenom den asylprocessen har i dagsläget en genomsnittlig handläggningstid på 34 dagar, och andelen som hanteras den vägen ökar successivt.

Under 2015 och 2016 inkom 192 000 asylansökningar till Migrationsverket. Av dem är 95 procent avgjorda men de allra sista ärendena har i nuläget en mycket lång handläggningstid som också kommer att dra upp genomsnittet.

Ett fåtal ärenden drar därmed upp genomsnittet och det är skälet till att den genomsnittliga handläggningstiden fortfarande är mycket hög. Det hindrar inte att lejonparten av de nyinkomna ärendena har betydligt kortare handläggningstid. Väsentligt kortare än de 534 dagar som är dagens
genomsnittliga handläggningstid.

Läs nyheten om senaste prognosen här.