2018-06-07

Ny gymnasielag den 1 juli

Från och med den 1 juli går det att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan. Det står klart efter riksdagens omröstning på torsdagen. Från och med 1 juli tar också Migrationsverket emot ansökningar.

Lagen kan komma att omfatta uppskattningsvis runt 9 000 ungdomar som tidigare fått avslag på sin asylansökan. För att omfattas måste man uppfylla en rad villkor, exempelvis att:

  • första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016.
  • Personen ska befinna sig i Sverige när ansökan görs.
  • Den sökande ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan. Alla utbildningar på gymnasial nivå omfattas, exempelvis introduktionsprogram, nationella program, komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.

Som i alla ärenden där en person beviljas ett tillstånd kontrolleras om personen har begått brott eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Särskild blankett

Ansökan görs genom att man fyller i och skickar en särskild blankett till Migrationsverket, där man anger att man har för avsikt att studera. I ansökan ska det också finnas med en individuell studieplan eller annan liknande dokumentation från den skola där man studerar eller har studerat. Om man inte redan har fått en sådan från sin skola, behöver den hämtas ut från den skola där man har studerat eller har för avsikt att studera.

– Vi hoppas att ansökningarna är kompletta från början, då kan vi fatta beslut snabbare, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket.

Ansökningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på migrationsverket.se från och med den 1 juli, då lagen träder i kraft. Migrationsverket kommer också löpande att publicera information till sökande, kommuner och allmänhet, på migrationsverket.se och även i andra kanaler, exempelvis i sociala medier.

Skriftlig ansökningsprocess

Den som ansöker behöver inte ta sig personligen till Migrationsverket för utredning, utan hela ansökningsprocessen, från ansökan till beslut, är i normalfallet skriftlig.

Den som har överklagat sitt asylärende till domstol ska ändå vända sig med sin ansökan till Migrationsverket.

– Vi skickar sedan ansökan till domstolen, säger Anna Lindblad.

Ansökningsperioden är från och med den 1 juli till och med den 30 september 2018.

Länk till riksdagens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa frågor och svar om nya gymnasielagen.