2018-07-01

Ny möjlighet för ensamkommande – i dag träder lagen i kraft

Från och med i dag, den 1 juli, går det att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan.

På migrationsverket.se finns nu en ansökningsblankett att ladda ner och information om vad som behövs för att en ansökan ska betraktas som komplett. Informationen finns på svenska, engelska, arabiska, dari och persiska.

– Vi känner oss väl förberedda att ta emot ansökningar, säger Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket.

Måndagen den 2 juli klockan 11.30 finns möjlighet att ställa frågor om gymnasielagen på Migrationsverkets Facebooksida och få svar direkt.

För att omfattas av nya gymnasielagen måste man uppfylla en rad villkor, exempelvis att:

  • Första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare. Den sökande ska ha registrerats som ensamkommande barn vid ansökan.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016.
  • Personen ska befinna sig i Sverige när ansökan görs.
  • Den sökande ska studera eller ha för avsikt att studera på gymnasieskola. Alla utbildningar på gymnasial nivå omfattas, exempelvis introduktionsprogram, nationella program, Komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.

 

Även personer som fortfarande väntar på ett beslut på sin asylansökan kan omfattas om de uppfyller villkoren.

Som i alla ärenden där en person beviljas ett tillstånd kontrolleras om personen har begått brott eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Blankett och studieplan

Ansökan görs genom att man fyller i och skickar en blankett till Migrationsverket, där man anger att man har för avsikt att studera. I ansökan ska det också finnas med en individuell studieplan eller annan liknande dokumentation från den skola där man studerar eller har studerat. Om man inte redan har fått en sådan från sin skola, behöver den hämtas ut från den skola där man har studerat.

Skriftlig ansökningsprocess

Den som ansöker behöver inte ta sig personligen till Migrationsverket för utredning, utan hela ansökningsprocessen, från ansökan till beslut, är i normalfallet skriftlig.

Den som har överklagat sitt asylärende till domstol men vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier ska ändå skicka sin ansökan till Migrationsverket. Sedan skickar Migrationsverket vidare ansökan till domstolen.

Ansökningsperioden är från och med den 1 juli till och med den 30 september 2018.