2018-07-03

Bättre stöd för handläggare i återvändandearbete

Det finns flera former av återintegreringsstöd för dem som fått avslag och måste återvända hem. Nu ska Migrationsverkets handläggare bli bättre på att informera och stötta personer med avslagsbeslut.

Flygplatsen i Kabul.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att få fler personer som fått avslag på sin asylansökan att återvända självmant. Men arbetet kan vara svårt. Handläggare sitter ofta i återvändandesamtal med personer som mår dåligt för att de fått nej på sin asylansökan och har svårt att ta till sig information.

– Vi behöver ha förståelse för de sökandes situation. Men Migrationsverket har samtidigt ett tydligt uppdrag: att uppmuntra personen att återvända till sitt hemland självmant, säger Sverker Spaak, processägare på Migrationsverket.

Nackdelar att utvisas med tvång

Ett sätt är att berätta om fördelarna med att återvända självmant och informera om hur Migrationsverket kan hjälpa personen att bygga ett nytt liv i hemlandet.

Sverker Spaak, processägare. Foto: Tomislav Stjepic.

– Det finns mycket stöd personen som återvänder kan få, och det måste belysas. Det är också viktigt att informera om att kontantstödet bara ges till dem som medverkar till hemresan, inte till dem som utvisas med tvång, säger Sverker Spaak.

Stöd direkt på flygplatsen

Till exempel finns återetableringsstöd* som kan ge personen och dennes eventuella familj ett ekonomiskt stöd att använda i hemlandet. Utöver ekonomiskt bidrag kan vissa också få hjälp i form av ett återintegreringsstöd The European Reintegration Network 

Det är ett europeiskt samarbete som kan hjälpa personen med utbildning, att starta eget eller att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Ta Afghanistan som exempel. Personen som återvänder kan tas emot på flygplatsen av den lokala samarbetsorganisationen inom ERIN, och få hjälp till boendet där personen kan bo den första tiden. Fokus ligger sedan på att stötta personen så att hon eller han kan bli självförsörjande, säger Sverker Spaak.

Bättre informationsmaterial

För att underlätta för handläggarna att informera om möjligheterna vid självmant återvändande har ett mer lättillgängligt material, med fokus på filmklipp och grafik, tagits fram.  

Mohin Mirzada, Ministry of Refugees and Repatriation, Johan Ståhle, sambandsman från polisen, Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket, Yar Mohammed, lokalanställd, Matilda Niang, presskommunikatör på Migrationsverket.

*Återintegreringsstöd kan personer få som återvänder till något av dessa länder Afghanistan, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Pakistan, Ryssland, Nigeria. Till Nigeria erbjuds stödet fram till 31 juli 2018.

** Återetableringsstöd kan personer få som återvänder till något av dessa länder: Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, Mali, Sierra Leone, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad.