2018-07-03

Nya metoder testas för snabbare beslut i asylärenden

Asylprövningen ska i hälften av alla nya asylärenden hinna fatta beslut och underrätta den sökande inom 30 dagar från ansökan. Det är målet för piloten Asyl 360, som ska utforska och testa metoder för att effektivisera Migrationsverkets verksamhet.

Efter att ha avgjort en kvarts miljon ärenden de senaste tre åren kommer Migrationsverket snart att vara i ett nytt läge där antalet nya ansök­ningar står i balans mot antalet beslut. Därför har verkets generaldirektör Mikael Ribbenvik fattat beslut om pilotverksamheten Asyl 360. Målet är att fatta beslut och underrätta den sökande inom 30 dagar i 50 procent av alla nya asylärenden.

Ökad effektivitet

Fokus för pilotverksamheten kommer att ligga på att öka effektiviteten inom asylprövningen. Under pilotprojekten kommer Migrationsverket att testa tidsgränser för olika handläggningsåtgärder beroende på vilken typ av ärende det gäller. Olika faktorer påverkar handläggningen, exempelvis om den sökande har gjort sin identitet sannolikhet eller om personen kommer från ett land där alla som tillhör en viss grupp är i behov av skydd.

I pilotverksamheten ska man, för vissa typer av ärenden, testa att genomföra ansökningssamtal senast två dagar efter att asylansökan har registrerats. Utredningen ska i dessa spår därefter genomföras senast tio dagar efter ansökningssamtalet.

Beroende på vilket spår ansökan delas in i ska processen från registrering till utflytt från ankomstboendet ta 15 eller 30 arbetsdagar.

Utflytt från ankomstboende

– Givetvis kommer det finnas omständigheter i vissa ärenden som gör att de tar längre tid. Men det är först när vi testat våra antaganden, som vi vet resultatet, säger Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket.

Han poängterar att en förutsättning för att målsättningen ska uppnås är att den sökande flyttar ut från ankomstboendet efter en månad.

– Annars kommer det inte finnas platser för nya sökande vars ansökan ska prövas nära ankomstboendet.

Spridas till andra orter

Om piloten faller väl ut ska det nya arbetssättet spridas till andra orter med asylprövning, säger Magnus Bengtsson.

Han menar att det ännu är lite tidigt att kunna säga exakt när piloten kommer att kunna nå målen.

– Det är mycket som ska falla på plats, men vi bör kunna se effekterna under hösten, säger han.