2018-07-06

Migrationsverket fortsätter att handlägga ärenden enligt
gymnasielagen

Migrationsverket fortsätter att ta emot ansökningar och tillämpa den nya gymnasielagen.
– Vi tar emot och handlägger dessa ärenden som vanligt, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten vid Migrationsverket.

Migrationsdomstolen i Malmö meddelade på fredagen en dom i ett enskilt ärende med innebörden att man inte kommer att tillämpa den nya gymnasielagen.

– För Migrationsverkets del innebär inte det några förändringar i vårt sätt att hantera ansökningarna, säger Daniel Grynfarb.

Alla ansökningar som gäller den nya gymnasielagen ska skickas till Migrationsverket. Uppskattningsvis 9 000 personer omfattas och på fredagen hade strax över 3 000 personer skickat sin ansökan till verket.

Migrationsverket prövar lagakraftvunna asylärenden, det vill säga ärenden som enbart handlar om att få uppehållstillstånd med gymnasielagen som grund.

Ansökningar som gäller personer som fortfarande väntar på att få sitt asylärende prövat i domstol, skickar Migrationsverket vidare till någon av landets fyra migrationsdomstolar efter att Migrationsverket bedömt ifall de grundläggande kriterierna i lagen är uppfyllda.

– Vilken migrationsdomstol som blir behörig att pröva gymnasieärendet, beror på var i landet som Migrationsverket avgjort själva asylärendet, säger Daniel Grynfarb.

Migrationsdomstolarna har bedömt att runt 5 000 av de uppskattningsvis 9 000 personerna som omfattas, kommer att prövas av dem.

Läs mer om den nya gymnasielagenlänk till annan webbplats.