2018-07-13

Migrationsverket prioriterar kvotflyktingar som evakuerats till Niger

FN:s flyktingorgan UNHCR vädjar till stater att ta emot flyktingar som har evakuerats från Libyen. Därför har nu Migrationsverket påskyndat arbetet med att vidarebosätta flyktingar som UNHCR har evakuerat till Niger.
– För att kunna fortsätta evakuera de mest utsatta flyktingarna krävs att Europas stater aktivt deltar i vidarebosättningsarbetet, säger Vincent Cochetel, UNHCR:s särskilda sändebud för Medelhavet.

Många flyktingar i Libyen är offer för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. FN vittnar om en verklighet i de många förvaren i landet där sexuella övergrepp, tortyr och regelrätt slavhandel är en del av vardagen för de tusentals flyktingar som hålls där på obestämd tid. Sedan november ifjol har UNHCR med stöd från EU och libyska myndigheter därför akut evakuerat närmare 2 000 särskilt utsatta flyktingar. Det rör sig bland annat om kvinnor och ensamkommande barn. Vid en konferens om vidarebosättning i Genève slutet av juni vädjade Vincent Cochetel, UNHCR:s särskilda sändebud för Medelhavet, till de stater som deltog på konferensen i vad han kallade ett desperat rop för solidaritet och mänsklighet att akut hitta lösningar för särskilt utsatta flyktingar.

Vidarebosättning av flyktingar drar ut på tiden

Grannlandet Niger i Saharaöknen har tagit emot de evakuerade flyktingarna som UNHCR bedömt vara särskilt utsatta efter att EU-länder under början av 2018 gett löften om att sedan vidarebosätta dem. Hittills har dock bara 203 av de evakuerade flyktingarna vidarebosatts i Europa. En förutsättning för att UNHCR ska kunna fortsätta evakuera flyktingar från Libyen är att stater vidarebosätter dem som nu befinner sig i Niger, annars riskerar evakueringen att stoppas.

Svensk delegation på plats i Niger

För Migrationsverket har den akuta situationen för flyktingar som evakuerats från Libyen inneburit en omprioritering av överföringen av kvotärenden. En delegation sattes skyndsamt ihop och har kommit hem från Niger. Omprioriteringen gjordes för att snabbt kunna ge skydd åt de flyktingar som är mest utsatta. En förutsättning för arbetet har varit det goda samarbetet med kommunerna, som har kunnat ta emot flyktingarna med kort varsel.

– Kommunernas mottagande av de flyktingar som evakuerats till Niger är en nödinsats som räddar liv, säger Oskar Ekblad, chef för det svenska vidarebosättningsprogrammet.

På plats i Niger träffade Migrationsverkets personal de flyktingar som ska tas ut på den svenska flyktingkvoten. Totalt har UNHCR presenterat 199 personer för Migrationsverket. Utredningarna genomfördes på UNHCRs kontor i Niamey. Merparten av de individer som utreddes var somaliska och eritreanska flyktingar, men även personer från Mauretanien, Nigeria, Mali, Etiopien och Syrien fick beslut om vidarebosättning. De kommer att komma till Sverige under juli.

– De flesta av dem som delegationen träffade kom från fruktansvärda förhållanden i smugglarläger i Libyen. I och med vidarebosättningsprogrammet har vi möjlighet att ge dem en skydd i Sverige, säger delegationsledare Magnus Bengtsson.

I september planerar Migrationsverket att genomföra ytterligare en resa till Niger. Planen är då att ta ut ytterligare 200 kvotflyktingar. Totalt tar Sverige ut 5000 kvotflyktingar i år, bland annat från Mellanöstern, Afrika och Asien.