2018-07-26

EU-dom begränsar möjligheterna att avvisa med omedelbar verkställighet

Enligt en ny dom från EU-domstolen kan personer utan tillräckliga skyddsskäl inte avvisas med omedelbar verkställighet. Det förtydligas i en ny rättslig kommentar av Migrationsverket.

Före domen från EU-domstolen som kom igår har Migrationsverket kunnat fatta beslut om att avvisa personer med omedelbar verkställighet när verket bedömt att de åberopade skälen är otillräckliga för att få skydd i Sverige. Det kan till exempel handla om att det finns myndigheter i hemlandet som kan skydda den sökande. Dessa personer har då avvisats med omedelbar verkställighet, vilket innebär att avvisningsbeslutet inte måste få laga kraft innan personen ska lämna landet.

En förutsättning i EU:s asylprocedurdirektiv är att Sverige måste upprätta en förteckning över ”säkra ursprungsländer” för att en ansökan ska anses uppenbart ogrundad. Enligt EU-domstolen gäller detta när de skäl som anförs inte är tillräckliga för att ett internationellt skydd ska beviljas.

Även om Migrationsverket inte kommer att kunna avvisa dessa ärenden med omedelbar verkställighet kommer de fortfarande att prioriteras och handläggas så snabbt som möjligt.

– Den nya praxisen innebär ett omfattande men inte absolut stopp av omedelbara verkställigheter, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Personer som inte söker skydd utan exempelvis uppger sig ha ekonomiska eller sociala svårigheter kan fortfarande avvisas med omedelbar verkställighet, innan beslutet fått laga kraft och prövats av högre instanser.

Migrationsverket kommer att inhibera ärenden med öppna beslut om omedelbar verkställighet i väntan på att de prövats av domstol. Dessa ärenden uppskattas vara mellan 200-300 ärenden.

– Vi tittar nu på de ärenden som berörs, för att hantera dem efter den nya praxisen. De omedelbara åtgärderna är att säkerställa att ingen, som i och med domen har rätt att få sin ansökan prövad av domstol, avvisas, säger Fredrik Beijer.

Läs kommentaren i sin helhet på Lifos webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till EU-domstolens domlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster