2018-08-21

Migrationsverkets juliprognos rättas och kompletteras

Migrationsverket har lämnat in en rättad version av juliprognosen till justitiedepartementet. Det görs eftersom de kommunersättningar som gäller ungdomar som bedöms få uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen inte fanns med i den första versionen.

Det handlar om cirka 8 000 personer som kommunerna beräknas få schablonersättningar för. Ersättningarna ska täcka de extra utgifter som ett mottagande medför för kommunerna och är 750 kronor per dygn och person.

Rättelsen gäller utgifter inom utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. För 2018 och 2019 handlar det om drygt 200 miljoner, respektive cirka 1,7 miljarder kronor.

För hela prognosperioden 2018–2021 uppgår de redovisade utgifterna inom utgiftsområde 13 till ca 2,8 miljarder kronor.

Migrationsverket har uppskattat att runt 9 000 ungdomar omfattas av den nya gymnasielagen och att cirka 85 procent eller närmare 8 000 av dessa kommer att få bifall på sin ansökan

– De beräkningar som nu publiceras innebär inte någon ny bedömning av kostnaderna för gymnasielagen och de tar inte heller hänsyn till att Migrationsverket sedan den18 juli 2018 avvaktar med bifallsbeslut som gäller nya gymnasielagen, säger Per Ek, presschef.

I samband med rättelsen har Migrationsverket också kompletterat bilaga 11 som redovisar de konsekvenser som bedöms uppstå om myndigheten inte tilldelas resurser motsvarande de behov som redovisas prognosen.

Läs prognosen här