2018-09-07

Migrationsverket polisanmäler AFS för varumärkesintrång

Migrationsverket har, via sitt juridiska ombud, polisanmält Alternativ för Sverige (AFS) för varumärkesintrång. Bakgrunden är att AFS i valrörelsen använder Migrationsverkets logotyp på ett missvisande sätt.

AFS har under valrörelsen använt informationsmaterial såsom flaggor och tröjor med Migrationsverkets röda logotyp. Migrationsverket anser att AFS därigenom gör ett varumärkesintrång.

Via sitt juridiska ombud skickade Migrationsverket i måndags en uppmaning till AFS att sluta använda verkets logotyp. AFS har inte följt uppmaningen.

– Därför har vi nu valt att gå vidare och polisanmäla AFS för varumärkesintrång. Att vi gör det just nu beror på att vi behövt tid för att utreda de juridiska förutsättningarna att agera mot AFS, säger Migrationsverkets kommunikationsdirektör Fredrik Bengtsson.

Han säger att syftet med uppmaningen och polisanmälan är att få AFS att sluta använda Migrationsverkets logotyp.

– Oaktat den juridiska överträdelsen som vi anser att AFS gör, så finns också en risk för förväxling. Allmänheten kan förledas tro att företrädare för AFS representerar Migrationsverket, säger Fredrik Bengtsson.

Han anser också att AFS genom att använda logotypen skadar Migrationsverkets anseende.

– Det är allvarligt när en statlig myndighets varumärke används i sammanhang och syften som myndigheten varken vill förknippas med eller kan stå bakom, säger han.