2018-10-08

Antalet gäststudenter från Kina fortsätter att öka

Kina fortsätter toppa listan över utomeuropeiska studenter. Sedan 2013 ökar antalet kinesiska studenter år för år. Danyang Wang, 24, och Xinyang Ren, 23, från Peking har precis påbörjat sin utbytestermin i Linköping.

Danyang Wang och Xinyang Ren kom till Sverige för bara några veckor sedan, men har redan hunnit besöka Ikea där de passade på att äta köttbullar med lingonsylt. Sverige har ett gott rykte säger de och nämner, utöver möbelvaruhuset, också Nobelpriset. De två studenterna läser vid samma universitet i Kina och delar nu bostad i Linköping där de studerar datavetenskap.

– Vårt universitet i Kina har ett utbyte med Linköpings universitet. Det finns även ett utbyte med Finland, men Sverige lockade mer. Jag tycker att Sverige historia är intressant, att det har varit ett stort kungadöme, säger Danyang Wang.

Xinyang Ren ser utbytesterminen som en värdefull möjlighet att få bo i en annan del av världen och bli ännu mer självständig.

– Jag tror att jag kommer ha stor nytta av den här erfarenheten, säger hon.

Undervisningen vid universitetet i Linköping skiljer sig på vissa sätt från den i Peking berättar de. I Linköping är det vanligare att traditionella föreläsningar varvas med workshoppar och seminarier. Och till skillnad från i Kina anses det inte oartigt att avbryta läraren med frågor medan undervisningen pågår.

Xinyang Ren och Danyang Wen studerar en utbytestermin i Linköping.

Ökat antal kinesiska studenter sedan 2013

Gäststudenter från Kina har länge legat högst upp på listan över de länder som utomeuropeiska studenter kommer ifrån. Men även om de kinesiska studenterna fortfarande toppar listan skedde en rejäl minskning av antalet studenter mellan 2010 och 2011, från 2 602 till 1 481. Samma år infördes en avgift för studenter utanför EU/EES och från Schweiz. Men från 2013 och framåt har antalet kinesiska studenter ökat år för år och förra året fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd på studier. Antalet doktorander från Kina som fick uppehållstillstånd förra året var 263.

De båda gäststudenterna Danyang Wang och Xinyang Ren planerar att återvända till Kina i januari för att avsluta sina masterutbildningar och förhoppningsvis få jobb på något välkänt internetföretag.

Att komma tillbaka till Sverige efter avslutade studier ser de inte som ett alternativ. Deras uppfattning är att det inte är lätt att få jobb i Sverige. Mingduo Zhao, 30, som är doktorand vid universitetet och har bott i Sverige sedan 2015, håller med.

– Det finns många studenter som vill stanna här, men det är svårt att hitta jobb, säger han.

Mingduo Zhao, doktorand från Peking.

När Mingduo Zhao påbörjade sina studier i Kina hade han först inga tankar på utlandsstudier. Men när han insåg att han ville forska började han se sig om efter lämpliga doktorandtjänster. I dag ägnar han sig åt tillämpad hörselforskning vid Linköping universitet. Han trivs bra på universitetet.

– Jag upplever att folk är på gott humör när de jobbar och att de har en seriös inställning till sitt arbete, säger han.

Efter avslutad doktorandtjänstgöring vill Mingduo Zhao fortsätta forska, oavsett var i världen det kan tänkas bli.

Kortare väntetider för de flesta ärendekategorier

Det senaste året har Migrationsverkets satsning på tillståndsärenden lett till kortare väntetider för de flesta ärendekategorier. Exempelvis har handläggningstiden för doktorander minskat från 64 dagar till 42 dagar, om man jämför perioden januari–augusti för 2017 och 2018.

När Danyang Wang och kompisen Xinyang Ren ansökte om uppehållstillstånd för studier i maj i år
fick de svar inom en månad. Längre tid tog det för doktoranden Mingduo Zhao som behövde vänta i tre månader på sina tidigare uppehållstillstånd när han ansökte år 2015 och 2016.

– Jag hoppas att det går snabbare nästa gång jag ansöker, säger han.

Läs även artikeln "Kortare väntan för att studera i Sverige".

Beviljade uppehållstillstånd gäststudenter – topp fem länder (jan–aug 2018)

1. Kina – 1 329

2. Indien – 1 109

3. Bangladesh – 498

4. Pakistan – 496

5. USA – 423

Beviljade uppehållstillstånd doktorander – topp fem länder (jan–aug 2018)

1. Kina – 151

2. Indien – 80

3. Iran – 71

4. Turkiet – 27

5. USA – 26