2018-10-10

Kortare väntan för att studera i Sverige

Internationella studenter som vill studera i Sverige behöver inte vänta lika länge på beslut som under samma period förra året. De kortare väntetiderna gäller de flesta ansökningskategorierna, exempelvis doktorander och gäststudenter som vill förlänga sitt uppehållstillstånd.

För flera kategorier har väntetiderna minskat markant jämfört med förra året. Bland annat för doktorander som söker tillstånd för första gången, där har snittet minskat från 64 till 42 dagar. När det gäller förlängning av tillstånd för gäststuderande är snittet för 2018 47 dagar, bättre än på flera år. De flesta som ansöker om uppehållstillstånd i ett studerandeärende får beslut i snitt inom 50 dagar från ansökan.

– De som ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd och samtidigt behöver resa utomlands riskerar i vissa fall att inte få sitt beslut innan de ska återvända till Sverige och därmed fastna i ett annat land. Risken för detta har minskat under året eftersom studenterna får beslut snabbare, säger Markus Filipsson, processledare på Migrationsverket.

Det finns flera orsaker till att väntetiderna har minskat. De tillståndsenheter på Migrationsverket som hanterar studerandeärenden fick förra året i uppdrag att till och med maj 2017 avgöra alla gamla ärenden. Den avarbetning som gjordes då är sannolikt den enskilt största orsaken till de minskade väntetiderna.

Andra åtgärder har också påverkat väntetiderna. Förra året förändrades exempelvis praxis så att doktorander numera kan få uppehållstillstånd som gäller upp till två år istället för ett. Det innebär att förlängningsansökningarna bland doktorander har minskat.

Parallellt med avarbetningen av gamla ärenden har Migrationsverket också jobbat långsiktigt för att korta väntetiderna. En del i det är ett förbättrat samarbete med lärosätena och andra aktörer, exempelvis Sveriges universitets- och högskoleförbund och Universitets- och högskolerådet. En viktig fråga som man samarbetat kring är den gällande studieavsikt, alltså om den sökande verkligen har för avsikt att studera i Sverige, berättar Markus Filipsson. För att utreda den frågan krävs ett gott samarbete med de aktörer som studenterna tar sin första kontakt med.

– För att öka möjligheten att det ska bli rätt från början tog Migrationsverket år 2016 fram checklistor tillsammans med lärosätena där vi beskriver våra behov gällande studieintyg. Tack vare det behöver vi inte begära kompletteringar lika ofta när det gäller intyg från lärosätena, vilket också påverkar handläggningstiderna, säger Markus Filipsson.

Även om en kortsiktig åtgärd som en avarbetning kan ge stora effekter, är det inte tillräckligt för att skapa hållbara förbättringar, menar Markus Filipsson.

– Genom att kombinera kortsiktiga åtgärder med en långsiktig utveckling skapar vi förutsättningar för att få en hållbar förändring i processen, och minska de potentiella negativa effekterna av kortsiktiga insatser, säger han.

 

Läs även artikeln "Antalet gäststudenter från Kina fortsätter att öka"