2018-10-17

Migrationsverket utreder sexårings ärende ytterligare

Migrationsverket har på onsdagen inhiberat det ärende som gäller en ukrainsk sexårig pojke som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta görs för att Migrationsverket anser att det finns fler omständigheter som behöver utredas närmare.

– Vi kan konstatera att vi gick till beslut för snabbt. Det finns flera utredningsåtgärder som vi borde ha vidtagit. Det är sådant vi kommer att arbeta med nu, säger Per Ek, presschef vid Migrationsverket.

För att ett barn utan vårdnadshavare ska kunna utvisas krävs ett så kallat ordnat mottagande för barnet i hemlandet. Ett ordnat mottagande kan innebära att barnet får bo hos släktingar i hemlandet, exempelvis. Det är sådana aspekter som kommer att utredas vidare, liksom de alternativ som finns i Sverige.

Inhibitionen innebär att beslutet om att pojken ska återvända till Ukraina stoppas medan Migrationsverkets utredning fortsätter. Därefter kommer Migrationsverket att på nytt fatta beslut i ärendet.

Pojken och hans mor ansökte om uppehållstillstånd i Sverige i april 2015. De fick avslag från Migrationsverket 2016 och därefter även avslag i migrationsdomstolen. Utvisningen vann laga kraft i september 2016. Modern avled i mars 2018 och pojken har därefter fått en god man och bor tillsammans med sina morföräldrar.