2018-11-14

Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening

Migrationsöverdomstolen har i en dom bedömt att begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen.

Tre syriska medborgare har rätt att återförenas med den fjärde familjemedlemmen, ett barn som kom till Sverige 2015 och fick tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen. Detta har Migrationsöverdomstolen slagit fast i en ny dom.

– Det här innebär en lättnad i ärenden om familjeåterförening som antagligen kommer att påverka många fall, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsöverdomstolen bedömer att den inskränkning som den tillfälliga lagen innebär när det gäller Europakonventionens rätt till familjeliv för personer med tillfälliga uppehållstillstånd inte står i rimlig proportion till regeringens syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande till Sverige. Domstolen fokuserar i domen på separationen av familjemedlemmar, och tar bland annat fasta på barnets bästa, separationens längd och att familjen inte kan återförenas på annan plats än i Sverige.

Under förberedelserna till den tillfälliga lagen påpekade Migrationsverket att regeringens förslag saknade en ventil så att tillämpningen av lagen skulle överensstämma med Europakonventionen. Därefter infördes en sådan bestämmelse i lagens 13 paragraf.

– Vi välkomnar att detta nu har prövats av Migrationsöverdomstolen som kommit fram till att familjeåterföreningsförbudet strider mot Europakonventionen, säger Fredrik Beijer.

De närmare konsekvenserna och hur omfattande förändringen är kommer Migrationsverket nu att utreda närmare.

– Den här domen är viktig och kan komma att beröra många personer, så vi kommer att analysera den med förtur, säger Fredrik Beijer.

Läs Migrationsöverdomstolens domlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster