2018-11-16

Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.
– Den ökning vi sett de senaste åren beror till stor del på att Migrationsverket identifierar och rapporterar fler fall till oss, säger Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell rapportör i människohandelsfrågor på polisen.

Antalet anmälda brott som gäller människohandel för sexuella ändamål med barn ökade mellan 2015 och 2017 från 15 till 23 fall. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. I de flesta fallen låg Migrationsverket bakom anmälan.

– Vi ser Migrationsverket som en väldigt viktig aktör i arbetet mot människohandel, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg.

Information från olika aktörer

Hon sammanställer de årliga rapporter om människohandel som Polismyndigheten tar fram på uppdrag av regeringen. I det arbetet jämför och analyserar hon information från den egna myndigheten med information från andra aktörer, exempelvis Migrationsverket och frivilligorganisationer.

– Olika aktörer har olika erfarenheter av människohandel beroende på vilka människor de möter, säger hon.

Att informationen kommer från olika håll gör att polisen får en bättre bild av exempelvis tillvägagångssätt hos kriminella gäng och särskilt riskfyllda flyktvägar. Informationen från Migrationsverket kan handla om kön och ålder på brottsoffren, varifrån de kommer och vilka former av människohandel som de har utsatts för. På senare år har Migrationsverket rapporterat till polisen om den människohandel för sexuella ändamål som drabbar kvinnor från Nigeria. Ofta smugglas de till Libyen och förs sedan med båt till Italien och Spanien.

– Utbyte av information är jätteviktigt. Migrationsverket har gjort ett jättejobb med att utbilda sin personal som blivit bättre på att se indikationer på människohandel, säger Kajsa Wahlberg.

Informationen som den svenska polismyndigheten samlar in delar den sedan med polismyndigheter i andra länder.

Uppehållstillstånd för offer och vittnen

Samarbetet mellan polisen och Migrationsverket handlar inte bara om informationsutbyte. Polisen kontaktar också Migrationsverket i samband med brottsutredningar och rättegångar när brottsoffer eller vittnen behöver tillfälliga uppehållstillstånd. Myndigheterna har tillsammans tagit fram en blankett som gäller ansökan om uppehållstillstånd för så kallade bevispersoner. Förra året beviljade Migrationsverket 160 sådana tidsbegränsade uppehållstillstånd, varav 86 gällde offer för människohandel.

– De brukar alltid gå snabbt att få beslut i de ärendena, säger Kajsa Wahlberg.

Fällande dom

Att anmälningar om människohandel leder till fällande domar är ovanligt. Förra året anmäldes 82 brott gällande människohandel för sexuella ändamål. Åtal som rörde den brottstypen väcktes bara i fem fall. I ett fall ledde åtalet till en fällande dom för tre personer. Det var ett människohandelsmål där offret var en ung kvinna från Nigeria. En medarbetare på en av Migrationsverkets ansökningsenheter hade misstänkt att kvinnan kunde vara utsatt och rapporterat det.

– I det ärendet samarbetade vi med både polis och åklagare och hjälpte till att få fram information om när kvinnan kom till Sverige och vad hon befunnit sig, säger Maria B Lennartson, Migrationsverkets samordnare mot människohandel i region Väst.

När Migrationsverket tittade närmare på ärendet upptäcktes det att mannen, som senare dömdes i tingsrätten, hade ansökt om att adoptera en tonårig flicka från Nigeria. Han försökte också få hit en kvinna på anknytning. Upptäckten gjorde att det gick att förhindra.

Migrationsverkets medarbetare ska alltid rapportera indikationer på människohandel, poängterar Maria B Lennartsson.

– Vi vet inte på förhand vilken rapport som kan leda till fällande dom och att vi därmed bidrar till att inte fler personer faller offer för människohandel, säger hon.

Fakta: Antal anmälda brott om människohandel 2017 (2016)

 • sexuella ändamål med barn under 18 år: 23 (15)
 • sexuella ändamål med person 18 år eller äldre: 59 (66)
 • tvångsarbete med barn under 18 år: 12 (8)
 • tvångsarbete med person 18 år eller äldre: 27 (19)
 • tiggeri med barn under 18 år: 13 (6)
 • tiggeri med person 18 år eller äldre: 27 (27)
 • organhandel med barn under 18 år: 2 (1)
 • organhandel med person 18 år eller äldre: 0 (0)
 • krigstjänst med barn under 18 år: 1 (3)
 • krigstjänst med person 18 år eller äldre: 0 (0)
 • övriga ändamål med barn under 18 år: 11 (31)
 • övriga ändamål med person 18 år eller äldre: 39 (21)

  Källa: Polismyndigheten