Migrationsverket logotyp

2019-01-14

384 rapporterade fall av människohandel 2018

Under förra året upptäckte Migrationsverket 384 fall av misstänkt människohandel.
  – Människohandel är ett grymt utnyttjande av utsatta människor. Varje gång vi upptäcker ett misstänkt fall ökar chansen att en drabbad person kan få upprättelse, säger Lisa Hultin Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.

Den långsiktiga trenden är att Migrationsverket upptäcker allt fler fall av misstänkt människohandel. I fjol blev det dock en marginell minskning, från 444 upptäcka fall 2017 till 384 i fjol.

Lisa Hultin Knutas poängterar att kompetensen på myndigheten att upptäcka misstänkta fall av människohandel ökat stadigt de senaste åren.

– Vi har kunnat genomföra stora kompetensutvecklande insatser, som vi med säkerhet sett har lett till att vi upptäckt fler misstänkta fall sett över tid. Den utvecklingen har varit glädjande, säger hon.

Flera förklaringsmöjligheter

Exakt vad nedgången 2018 beror på är enligt henne inte möjligt att fastställa. Det finns många tänkbara förklaringar.

– Det kan vara att ärendesammansättningen i fjol ändrades, när det gäller från vilka länder de sökande kommer. En annan tänkbar förklaring är att Migrationsverkets omställning i fjol ledde till att färre medarbetare kunde utbildas i frågor om människohandel, eller lägga lika mycket tid på att leta efter indikationer, säger hon.

Ytterligare en förklaring är att det i fjol upptäcktes betydligt färre fall där den utsatta personen är medborgare i Afghanistan. Det har sin förklaring i att antalet utredningar av afghanska asylärenden minskat kraftigt under 2018.

– Många av de ensamkommande som sökte asyl i Sverige 2015 utreddes fortfarande 2017. Indikationerna på människohandel kan vi upptäcka under hela utredningstiden. Under 2018 har antalet öppna afghanska ärenden stadigt minskat, vilket leder till att vi upptäcker färre misstänkta fall därifrån, säger Lisa Hultin Knutas.

De senaste åren har Migrationsverket rapporterat enstaka fall som involverar betydligt fler personer än en enda individ. Det betyder att ett upptäckt misstänkt fall växer till många fler anmälningar. I fjol blev det extra tydligt när det bakom flera fall misstänks finnas många fler utnyttjade människor.

Polisanmälan

När en medarbetare på Migrationsverket upptäcker ett misstänkt fall av människohandel kan polisens tipsas eller en polisanmälan göras. Om fallet involverar minderåriga kontaktas även socialtjänsten. Det är Polisen som utreder om ett brott har begåtts eller inte.

Migrationsverket har etablerade kontakter med Polisen i samtliga sex regioner samt på central nivå med Polisens nationella operativa avdelning.

De fem vanligaste ursprungsländerna för misstänkta offer för människohandel var 2018 Nigeria, Marocko, Turkiet, Pakistan och Vietnam. 58 länder förekommer bland de 384 anmälda fallen.

Som tidigare år upptäcks misstänkta fall av människohandel i samtliga ärendekategorier.

Misstänkta offer för människohandel 2018

Antalet rapporterade fall:

Kvinnor 197

Män 143

Minderåriga 44

(varav 19 flickor och 25 pojkar)

Form av exploatering:

Sexuella ändamål 133

Utnyttjande på arbetsmarknaden 140

Tiggeri 10

Andra ändamål 89

Oklart ändamål 41

Observera att flera personer kan ha utsatts för flera former av exploatering varför siffran inte överensstämmer med antalet utsatta individer.